Čezmejni prevozi v Avstrijo

V skladu z avstrijsko zakonodajo naj bi se vsi prevozi blaga in potnikov ne glede na velikost vozil,  na ozemlju Republike Avstrije, razen v tranzitu obravnavali za voznike slovenskih prevoznikov kot, da so napoteni delavci. To pomeni, da je potrebno v takšnih primerih zagotoviti, da ima vozniki pri sebi ustrezno dokumentacijo.

 

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

•     A1 obrazec;

•   izpolnjen prijave za napotenega delavca - ZKO3 obrazec, ki mora biti narejen pred vsakim vstopom v Avstrijo, za dolgoročne pogodbe se lahko odda prijava za 3 mesece https://www3.formularservice.gv.at/formularserver2/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=sl

 

Kršitve teh določil lahko povzročijo, da bo prevoznik poleg denarnih kazni lahko dobil tudi prepoved dela v Avstriji.

V kolikor prevoznik ne zagotovi plačevanja voznikov po predpisih Avstrije, se lahko to zahteva od naročnika prevoza.

Posebnost je še, da delavcem, ki prihajajo iz tretjih držav in iz Hrvaške, lahko avstrijski zavod za zaposlovanje ne odobri opravljanje dela na ozemlju Avstrije.

 

Prevozniki, ki kot s.p. sami opravljajo prevoze ne potrebujejo izpolnjevati teh pogojev.