Seminar: Računovodski in davčni obračun za leto 2016 ter davčne novosti 2017

Vabimo vas na seminar  RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2016 TER DAVČNE NOVOSTI 2017, ki bo v torek, 7.2.2017, ob 10.00 uri, v prostorih Mpik, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec. 
 
Seminar je za člane OOZ Slovenj Gradec BREZPLAČEN za vse ostale je cena 40,00€ plus ddv.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Opis dogodka:

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oziroma letno poročilo skladno z veljavno zakonodajo. Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo zaključnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2016, hkrati pa vas bomo seznanili z davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati z letom 2017. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujejo ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Opis programa:

Program strokovnega seminarja:

A: ZGD in SRS

1. Zakonska pravila računovodenja po ZGD-1
2. SRS 2016
3. Poročanje AJPES
4. Letno poročilo

B: Davčni obračun

1. Davčni obrazec
2. Davčna osnova

  • Rezervacije
  • Prihodki / davčni prihodki
  • Odhodki / davčni odhodki

3. Davčne olajšave

4. Davčne novosti, ki začnejo veljati s 1. 1. 2017

C: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Cilji seminarja:

  • predstavljene bodo spremembe ZGD-1, ki so vezane na obseg in način poročanja davčnih zavezancev (d.o.o. in s.p.),
  • predstavljeni bodo novi SRS s posebnim poudarkom na spremembah, ki so vezane na merjenje in izkazovanje bilančnih postavk,
  • predstavljene bodo metode vrednotenja in njihov vpliv na zaključni in davčni obračun,
  • predstavljeni bodo davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki,
  • predstavljeni bodo vplivi, ki jih imajo stroški dela, reprezentance, poslovnih daril, dodatnih vlaganj v opredmetena osnovna sredstva, rezervacij, bonitet in podobnih stroškov na računovodski in davčni obračun,
  • predstavljene bodo davčne olajšave za leto 2016 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Komu je namenjen seminar:
Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Predavateljica:

  • Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 23 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica številnih strokovnih člankov

LOKACIJA: Mpik, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, ob 10:00.

 

Prijave sprejemamo do torka, 6.2.2017, na e-mail: maja.savc@ozs.si ali na tel. št.: 02 88 21 590.