GOSTINCI - Problematika nadzora FURS in UVHVVR pri gostincih

Sporočamo vam, da v kratkem Sekcija za gostinstvo pri OZS načrtuje sestanek z g. Janezom Posedijem,  generalnim direktorjem Uprave za varno hrano in veterino in varstvo rastlin ter sestanek z generalno direktorica Finančne Uprave RS gospo Jano Ahčin.

Problemov pri nadzoru gostincev je več, zato vas prosimo, da nam čim prej oziroma do 16.2.2017 pošljite morebitne izkušnje oziroma pripombe pri nadzoru inšpekcije s področja varne hrane ali pri nadzoru finančne uprave pri vaših gostincih ter navedite konkretno kaj so inšpektorji zahtevali oziroma kako je bil nadzor opravljen. 

 

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Če je seveda možno vas vljudno prosimo, da nam pošljite tudi konkretne dokumente - kopijo zapisnika oz. odločbe (lahko prekrijete informacijo o podatkih gostinca). Želeli bi zbrati namreč čim več informacij s terena, ki nam bodo v pomoč pri predstavitvi konkretnih problemov. Z opisom konkretnih težav pri nadzoru gostincev bomo lahko bolj uspešni.

Pri vodstvu FURS bomo izpostavili

-problematiko preobširnega vodenja evidenc in nadzora pri gostincih, kljub uvedbi davčnih blagajn,
- problem izjem društev pri izdajanju računov in posledično neuporabe davčnih blagajn pri opravljanju gostinske dejavnosti, z določenimi omejitvami ter zahtevali popravek zakonodaje,
- problematiko napitnin in sistematičnega nadzora avtomatov za prodajo izdelkov in pijač,
- uporabo znižane stopnje DDV.

Pri vodstvu UVHVVR bomo izpostavili problem neživljenjskega nadzora in motenja delovnega procesa ter poiskali rešitve za zmanjšanje administrativnih ovir.