JAVNI RAZPIS P1 plus 2017 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za Produkt P1 plus 2017, ki  je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov.

Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja.

 

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

1. Kreditni pogoji

 

MSP so razdeljeni glede na starostni status:

-        MSP 5 +: so podjetja, ki so registrirana že več kot 5 let

-        MLADI MSP: so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let

 

Kreditno – garancijske linije so:

-        Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

-        Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

-        Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP za dejavnost G: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

 

 

 

Obrestna mera in višina garancij sta določeni glede na starostno skupino podjetja in kreditno – garancijske linije:  

 

Kreditno – garancijska linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

% garancije

Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

60%

0,9%

80%

0,65%

Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

80%

0,65%

80%

0,65%

Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP za dejavnost G

60%

1,15%

60%

1,15%

 

-        Višina kredita: do  80 %  vrednosti  upravičenih stroškov projekta, 20 % je potrebno zagotoviti lastnih sredstev

-        Doba odplačevanja: do 10 let (vključno z moratorijem  do 24 mesecev)

-        Višina kredita: do 1,25 mio EUR

 

 

2. Priznani stroški

 

-          Investicijska vlaganja:

-          Obratna sredstva:

 

 

3. Vsebina vloge

 

-        Prijavni list

-        Poslovni načrt

-        Bančni sklep o odobritvi kredita

-        Bonitetna ocena iz Ajpesa

 

4. Roki za oddajo vloge

 

15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017