Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Cilja podukrepa:

Predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Kmetijsko gospodarstvo ziz prejšnje točke so kmetija, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba z enim družbenikom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 14.000.000 eurov. Od tega za sklop A 11.520.000 eurov in za sklop B 2.480.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 27. 6. 2017.

Vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017 do 24. ure.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Za elektronsko izpolnjevanje vloge agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.