Koledar poročanja za mesec maj 2017

V nadaljevanju vam posredujemo datume in obrazce, ki jih v maju 2017 ne smete zamuditi.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Do 3. 5.

Do 10. 5.

Do 15. 5.

Do 18. 5.

Do 19. 5.

Do 22. 5.

Do 23. 3.

Do 25. 5.

Do 31. 5.

OPOMBE:

1) Novost od 1. 1. 2017 ZDAvP-2:

2) Kako ravnati v primeru, če je predvideni datum oddaje sobota. V primeru predložitve podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan ob 24.00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24.00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.

3) 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.