Višji prispevek za PIZ - popoldanski s.p.

Nov znesek za PIZ od aprila/2017 naprej 33,01 EUR (prej 32,43 eur). Skupni znesek prispevkov za popoldanski s.p. od aprila dalje je 33,01 EUR + 8,31 EUR + 24,93 EUR = 66,25 EUR. Rok plačila 20.05.2017.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

A) Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

B) Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni:

Zdravstveno zavarovanje: