Storitev podprevoznika pri izvozu blaga je obdavčena

Storitev podprevoznika pri izvozu blaga je obdavčena

FURS je na spletni strani objavil pojasnilo v zvezi z oprostitvijo prevoza blaga namenjenega izvozu, ki ga opravi podprevoznik. Od 28.8.2017 dalje storitev podprevoznika ni več oproščena plačila DDV v skladu z 52/1/e ZDDV-1.

V skladu s členom 146(1)(e) Direktive Sveta 2006/112/ES (e točka prvega odstavka 52. člena ZDDV-1) so storitve prevoza, ki so neposredno povezane z izvozom blaga zunaj Unije, oproščene DDV. Namen določbe je zagotoviti obdavčitev opravljanja zadevnih storitev v njihovem namembnem kraju, torej kraju, kjer bodo izvoženi proizvodi porabljeni.

Oprostitve DDV je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso sodišča EU razlagati ozko, ker pomenijo izjemo od splošnega načela, na podlagi katerega se ta davek plačuje za vsako dobavo blaga ali storitev, ki jo davčni zavezanec opravi za plačilo.

Zato iz besedila in cilja člena 146(1)(e) Direktive 2006/112 izhaja, da je treba to določbo razlagati tako, da obstoj neposredne vezi ne pomeni samo, da opravljanje zadevnih storitev v skladu z njihovim namenom prispeva k dejanski izvedbi transakcije izvoza ali uvoza, temveč tudi, da se te storitve opravljajo neposredno za - odvisno od primera - izvoznika, uvoznika ali naslovnika blaga iz navedene določbe.

Izhajajoč iz sodbe Sodišča Evropske unije (C-288/16) se oprostitev iz določbe e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 ne uporablja za opravljanje storitve, ki se nanaša na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga. To pomeni, da storitev prevoza, ki jo opravi podprevoznik, ni oproščena plačila DDV v skladu z e) točko prvega odstavka 52. člena ZDDV-1. Enako velja tudi za druge storitve, povezane z izvozom, ki jih opravijo podizvajalci.

Kaj storiti, če ste račun za prevoz blaga že izdali?
Prevoz opravljen od 28.8.2017 dalje je obdavčljiv. V kolikor ste račun že izdali izstavite dobropis in naročniku prevoza, glavnemu prevozniku, slovenskemu ID zavezancu, izstavite nov račun z obračunanim DDV.

Posredujemo vam še prometno napoved do 22.9.2017.
Dodatno obvestilo DARSa:
»Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice-vzhod in Jesenice-zahod bodo do 7. 11. 2017 potekala obnovitvena dela. V tem času bo v vsako smer prevozen le en vozni pas, in sicer med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice-vzhod (Lipce).

Opozarjamo voznike, da v tem času ob povečanem tovornem prometu pred predorom Karavanke lahko nastanejo tako dolgi zastoji, da zaprejo celotno avtocesto, kar čakanje še podaljša.  

Zato je DARS za ta čas z GARS Jesenice sklenil dogovor, da bodo ob ponedeljkih in prvi dan po praznikih  dežurali na portalu predora, kar bo omogočilo ustavitev delovanja »Sistema za varnostno preverjanje TTV in avtobusov« - termoskenerja. To bo omogočilo hitrejši pretok tovornih vozil skozi predor. »

 

Ne pozabite na dogodek »Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije« - 30.9.2017 ob 13. uri (Mladinska ulica 89, Ljubljana).
OBEZNA JE PREDHODNA PRIJAVA!!   https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Sre%C4%8Danje-prevoznikov-3092017