Novi predlogi sprememb davčne zakonodaje 2017

Novi predlogi sprememb davčne zakonodaje 2017

Ministrstvo za finance je Ekonomsko socialnemu svetu in koalicijskim poslanskim skupinam posredovalo nov, dopolnjen paket sprememb davčne zakonodaje. Nov predlog so pripravili na podlagi novih izračunov, dosedanje razprave z različnimi deležniki in prejetih pripomb v javni razpravi.  Kaj se spreminja?

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Predloge sprememb sestavljajo predlogi novel Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku na tonažo, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Zakona o davčnem postopku. 

Ključne spremembe v Zakonu o dohodnini so spremembe sistema normirancev, uvedba posebne davčne sheme pri napotitvah, daljših od 30 dni, izenačitev davčne obravnave povračil stroškov pri kratkotrajnih napotitvah s službeno potjo in linearnost dodatne splošne olajšave.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb zajema spremembe vezane na sistem normirancev (enako kot v Zakonu o dohodnini) ter vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev finančnih instrumentov v davčno osnovo.

S predlaganimi spremembami Zakona o davku na tonažo se jasneje določa izračun dohodkov od prodaje ladij.

V kolikor bodo predlagane spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računovsprejete, bodo davčni zavezanci lahko tudi po 31.12.2017 uporabljali vezano knjigo računov. Podaljšuje se tudi rok za poročanje davčnemu organu in sicer se bodo podatki o izdanih računih iz vezane knjige poročali do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Predlogi sprememb Zakona o davčnem postopku se vežejo na spremembe določb glede normirancev in možnost brezgotovinskega (kartičnega) plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev pri upravnem ali drugem državnem organu, če in ko bodo tehnične možnosti to dopuščale.

Celoten članek si preberite na spletni strani svetovalnega centra OZS