Pripravite se na novo cestninjenje

Pripravite se na novo cestninjenje

Republika Slovenija bo 1. aprila 2018 uvedla elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (težka vozila).

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Pojasnilo: kaj se šteje za vozila NDM nad 3,5 t?

Ključna je največja dovoljena masa (NDM) vlečnega vozila – če je ta pod 3,5 t (kar pri kombijih običajno je), potem se zanj zahteva vinjeta (2B), ne glede na to ali vozi z ali brez prikolice. Če je NDM vlečnega vozila višja od 3,5 t, se cestnina plačuje po prevoženi razdalji (enako kot v trenutnem sistemu), na napravi DarsGo bo zapisano število osi vlečnega vozila, če pa bo tako vozilo imelo prikolico, bo moral voznik pred vožnjo na napravi DarsGo nastaviti ustrezno število osi.

Z uvedbo novega cestninskega sistema, poimenovanega DarsGo, od 1. aprila 2018 ne bo več možno sprotno plačevanje cestnine na cestninskih postajah. Prav tako bo ukinjeno plačevanje cestnine z obstoječimi elektronskimi mediji družbe Dars (DARS-karticami in ABC-tablicami).

Namesto tega bo moralo biti vsako vozilo, ki bo uporabljalo slovenske avtoceste in hitre ceste, registrirano za uporabo sistema DarsGo in opremljeno z napravo DarsGo, ki omogoča obračun cestnine.

Strošek izdaje naprave DarsGo, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 10,00 eura.

Registracijo in pridobitev naprave DarsGo bo možno urediti na DarsGo servisih: od 6. novembra 2017 na matičnih DarsGo servisih v Ljubljani, na počivališčih Lopata, Maribor in Grabonoš ter mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, od 15. novembra 2017 pa tudi na mejnem prehodu Fernetiči. Od začetka leta 2018 naprej bodo DarsGo servisi obratovali tudi na bencinskih črpalkah na avtocestnih počivališčih. Takrat pa bo možno vse potrebno za pridobitev naprave DarsGo urediti tudi na zasebnem delu spletnega portala www.darsgo.si.

Več informacij o DarsGo sistemu boste našli v priloženi zloženki.

Ker bo potrebno za uporabo DarsGo sistema z napravami DarsGo opremiti veliko število vozil, vam predlagamo in priporočamo, da pravočasno uredite vse potrebno in se tako izognete pričakovanim čakalnim vrstam za registracijo ob začetku delovanja sistema.

Če želite pridobiti pet ali več naprav DarsGo, vam svetujemo, da pokličete v Klicni center na telefonsko številko +386 1 518 8 350, kjer se boste dogovorili za hitrejši in enostavnejši način pridobitve večjega števila naprav DarsGo, saj je proces njihove izdaje na DarsGo servisih prilagojen izdaji posamezne naprave.

Priporočilo: Pridobite si naprave DarsGO še v letošnjem letu, kajti le tako se boste lahko izognili večjim gnečam. Za pridobitev OBU naprave je sicer res še na razpolago veliko časa, vendar upoštevajte, da bodo tujci intenzivno pričeli s pridobivanjem OBU naprav v začetku prihodnjega leta, kar pomeni, da se bodo čakalne dobe daljšale.

NE zaprosite naprave DarsGo za vozila, ki jih predvidoma s 1. 4. 2018 ne boste več uporabljali za vožnjo po avtocestah in hitrih cestah, kajti v tem primeru boste imeli nepotrebne administrativne stroške za izdajo naprave, ki je ne boste mogli uporabjati.

Naprava DarsGo je last DARS d.d.  S plačilom administrativnih stroškov naprave ne kupite, ampak jo zgolj dobite v uporabo. Enako pravilo velja za vse ostale evropske cestninske sisteme  (v nekaterih državah gre celo za prekršek, če naprava dalj časa ni uporabi in ni bila vrnjena upravljavcu cest). Če se za vozilo, za katerega je bila naprava DarsGo enkrat že izdana, na zahtevo istega uporabnika zaradi razlogov na strani uporabnika (izguba, uničenje, kraja)  izda druga naprava DarsGo, znaša strošek njene izdaje, vključno z davkom na dodano vrednost, 20,00 eura. 

V obstoječem cestninskem sistemu se bo cestnina plačevala do vključno 31. marca 2018 do konca dneva – do polnoči. Naprave DarsGo lahko namestite v vozilo že pred tem datumom. Predlagamo vam, da jih namestite takoj po njihovi pridobitvi, saj si finančne transakcije do 1. aprila 2018 s pomočjo teh naprav ne bodo nastajale.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo klicni center na telefonski številki +386 1 518 8 350 in na e-naslovu: info@darsgo.si.

Pojasnilo: na  kakšen način se bodo lahko prenesla dobroimetja na obstoječih abc-jih  ali karticah? Nastanejo tu kakšni stroški?

Med obstoječim in novim sistemom ni informacijske povezave, zato tudi ni neposrednega prenosa neporabljenega dobroimetja iz Dars kartic ali ABC tablic na naprave DarsGo. Vso neporabljeno dobroimetje (brez priznanih popustov), ki bo po 31.3.2018 še na Dars karticah in ABC tablicah, bodo uporabnikom vrnili na njihove transakcijske račune. Strošek vračila dobroimetja iz vsakega elektronskega medija se zaračunava v znesku 6 EUR z DDV. Dars kartice in ABC tablice bo potrebno vrniti do 30.6.2018 in priložiti račune najmanj v višini dobroimetja na vsakem mediju. Pri  vračanju dobroimetja gre za zamuden postopek (za vsak medij posebej je potrebno namreč ugotoviti s kakšnimi popusti je bilo dobroimetje naloženo) zato bi pri vračilu velikega števila elektronskih medijev to lahko trajalo dalj časa.

Svetujemo, da v marcu 2018 (zadnji mesec delovanja starega sistema) na medije nalagate dobroimetje v zneskih, ki ga boste porabili do konca marca 2018, tako da ob zagonu novega sistema na Dars karticah in ABC tablicah ne boste imeli (visokega) neporabljenega dobroimetja. Še enostavnejša rešitev je, da v zadnjih tednih delovanja sistema svoje Dars kartice ali ABC tablice povežete z eno od bencinskih kartic in cestnino plačujete poplačniško, s čimer ne boste imeli neporabljenega dobroimetja.