Ko potrkajo davčni inšpektorji…

Ko potrkajo davčni inšpektorji…

Finančna uprava (FURS) je v začetku septembra objavila novico o poostrenem nadzoru nad nepredlagatelji obračunov prispevkov in nato od sredine septembra začel izvajati nadzore - še posebej tiste delodajalce, ki obračuna prispevkov za izplačilo plač niso predložili za dva ali več mesecev. Delodajalci, pri katerih je bil uveden nadzor, pa so po njihovih ugotovitvah v veliki meri izpolnili svoje obveznosti, saj je približno polovica vseh delodajalcev naknadno predložilo obračun prispevkov za zaposlene delavce.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ko potrkajo finančniki, večina ukrepa in plača

V omenjenem nadzoru so nato septembra preverili 453 delodajalcev in kar 43,7 odstotkov od teh delodajalcev je v postopku nadzorov naknadno predložilo predpisane obračune prispevkov. V ostalih primerih se postopki nadzora še nadaljujejo ali pa je bilo ugotovljeno, da plače niso bile izplačane, o čemer bodo finančniki obvestil Inšpektorat za delo RS in predlagal uvedbo prekrška zaradi kršenja delovno pravne zakonodaje.

Finančna uprava RS - Od najave poostrenega nadzora v septembru dalje se je število nepredlagateljev na dan 10. 11. 2017, v primerjavi s povprečjem nepredlagateljev letošnjega leta, zmanjšalo za 13 odstotkov, glede na enako obdobje lanskega leta pa beležimo zmanjšanje števila nepredlagateljev za 16 odstotkov.

Ostale delodajalce, ki so jih obravnavali in obračuna prispevkov za izplačilo plač niso predložili za manjše število obdobij, so pozvali, da predložijo manjkajoče obračune prispevkov oziroma, da podajo izjavo o vzrokih za neizplačilo plač in posledično temu nepredložitev obračuna prispevkov. Približno tretjina teh zavezancev je oddala manjkajoče obračune ali podalo izjavo o neizplačilu plač, 574 delodajalcev pa se na poziv ni odzvalo, zato jim bo FURS na podlagi 95. člena Zakona o finančni upravi izrekel prekršek z naložitvijo globe.

FURS: Nadzori bodo še sledili ...

Na finančni upravi ob tem obljubljajo, da bodo tudi v bodoče stalno izvajali nadzor nad obračunavanjem prispevkov, prav tako pa bodo tudi dodatno preveril prejete izjave o neizplačilu plač in delodajalce, pri katerih bo izkazano, da plač dejansko ne izplačujejo, predlagal v kaznovanje. Delodajalcem, pri katerih bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposlencem izplačali plače, pri tem pa niso obračunali prispevkov, bo FURS le te z odločbo naložil v plačilo.