BREZPLAČNI PEDAGOŠKI - ANDRAGOŠKI SEMINAR 12. , 13. in 14. december 2017

Pedagoški - andragoški seminar

Obveščamo vse, ki ste se prijavili na brezplačni pedagoški - andragoški seminar, da bomo seminar izvedli 12. 13. in 14 december 2017 od 8:00 do 15:00 ure in sicer v prostorih Visoke šole za tehnologijo polimerov, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec. V nadaljevanju Vam pošiljam vabilo.

 

Program usposabljanja mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu  

Namen in cilj usposabljanja:

Cilj pedagoško-andragoškega usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje. V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom. Udeleženci seminarja se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič vključujejo v delovni proces oziroma so že v delovnem procesu.

 

Program usposabljanja mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu  

Urnik usposabljanja:

 

Vsebina

Prostor

Torek, 12. 12. 2017

 

 

8.00 – 8.45

Uvodni pozdrav in predstavitev ŠC Velenje in MIC-a
Izvajalec: Uroš Lukič, pomočnik vodje MIC

 

8.45 – 9.30

Začetno anketiranje udeležencev in predstavitev obveznosti udeležencev
Izvajalec: Miran Papež, koordinator projekta

 

 

Odmor za kavo

 

9.45 – 11.15

Šolski sistem in zakonodaja na področju VIZ
Izvajalec: Janko Pogorelčnik, univ.dipl.ing., ravnatelj SŠ

 

11.15 – 12.00

Odmor za kosilo

 

12.00 – 13.30

Komunikacija z mladostniki
Izvajalec: Peter Rozman, šolski svetovalni delavec

 

 

Odmor

 

13.45 – 15.15

Komunikacija in reševanje konfliktov
Izvajalec: Peter Rozman, šolski svetovalni delavec

 

 

 

Vsebina

Prostor

Sreda, 13. 12. 2017

 

 

8.00 – 9.30

Razvojne značilnosti mladostnika
Izvajalka: dr. Karmen Mikek, šolska svetovalna delavka

 

 

Odmor za kavo

 

9.45 – 11.15

Razvojne značilnosti mladostnika
Izvajalka: dr. Karmen Mikek, šolska svetovalna delavka

 

11.15 – 12.00

Odmor za malico

 

12.00 – 13.30

Psihološke osnove učenja in poučevanja
(Dejavniki učnega procesa in vloga mentorja)
Izvajalka: dr. Karmen Mikek, šolska svetovalna delavka

 

 

Odmor

 

13.45 – 15.15

Psihološke osnove učenja in poučevanja
(Priprava na poučevanje, spremljanje in preverjanje učnih dosežkov)
Izvajalka: Peter Rozman, šolski svetovalni delavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina

Prostor

Četrtek, 14. 12. 2017

 

 

8.00 – 9.30

Ergodidaktika
Izvajalec: Ivan Blazinšek, učitelj, mediator

Odmor za kavo

 

 

9.45 – 11.15

Ergodidaktika
Izvajalec: Ivan Blazinšek, učitelj, mediator

Odmor za kavo

Ergodidaktika
Izvajalec: Ivan Blazinšek, učitelj, mediator

Odmor za malico

 

 

11.15 – 12.00

Odmor za malico

 

12.00 – 13.30

Načrtovanje učnega procesa v delovnem okolju 
Izvajalka: Martina Omladič, univ.dipl.ekon., organizator PRI

 

 

Odmor

 

13.45 – 15.15

Načrtovanje učnega procesa v delovnem okolju 
Izvajalec: Marjan Pustatičnik, univ. dipl.inž., organizator PUD
Zaključno anketiranje udeležencev

 

       

 


Zagovor s predstavitvijo seminarskih nalog pri izbranemu mentorju (vsak kandidat ima na razpolago 10 minut za predstavitev svoje naloge). Datum zagovora: po dogovoru s skupino udeležencev.