Obisk pri županu občine Mislinja

V začetku maja smo obiskali župana občine Mislinja g. Franca Šilaka in mu predstavili projekt e OBRTNA ZBORNICA Slovenj Gradec. To je projekt med Območno obrtno-podjetniško zbornico Slovenj Gradec in podjetjem RR-Računalniške rešitve d.o.o. Cilj projekta je približati ponudbo gospodarstva v občini Mislinja preko občinskih meja ter predstaviti reference svojih članov širši javnosti.

Enostavno in učinkovito.
S to vključitvijo gospodarske dejavnosti v e-občino Mislinja, bo občanom dana možnost, da najdejo obrtnika za svoje potrebe kar na občinskem portalu, stopijo z njim v stik in se dogovorijo za sodelovanje.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Sestanek ooz Slovenj Gradec pri županu občine Mislinjae OBRTNA ZBORNICA Slovenj Gradec je projekt, ki našim članom daje možnost, da se samostojno s svojo ponudbo vključujejo v aktivnosti obrtne zbornice. Daje jim možnost, da gradijo svojo promocijo v skupni ponudbe sekcij tako, da ohranjajo svojo prepoznavnost, se vključujejo v promocijo, ki jo omogoča OOZ Slovenj Gradec preko javnih medijev in svojega spletnega portala, kakor tudi preko drugih aktivnosti zbornice ter gradijo svoje lastne komunikacijske poti, ki se začenjajo na tem mestu.

Občina Mislinja že sodeluje s podjetjem RR d.o.o., ki je postavilo spletni portal občine Mislinja, zato je bil župan zelo dobro informiran o možnih rešitvah oz. načinu sodelovanja. Po dobri uri pogovora smo se dogovorili za sledečo obliko sodelovanja.

Elektronski članki, ki jih bomo objavljali na OOZ-SG.si, in bodo pomembni za občane občine Mislinja, se bodo samodejno prikazovali tudi v spletnem časopisu občine. Enako velja za vse članke, ki bodo vezani na ponudbo članov zbornice, ki imajo sedež v občini Mislinja.

Register članov OOZ SG s sedežem podjetij v Mislinji se bo integriral v spletno stran www.Mislinja.si preko gumba Gospodarstvo, ki ga bomo vključili v portal občine Mislinja. To bo dalo dodano vrednost informativnosti občinskih spletnih strani, saj bo združevala tudi gospodarsko dejavnost v občini Mislinja.

S to vključitvijo gospodarstva v e-občino Mislinja, bo občanom dana možnost, da najdejo obrtnika za svoje potrebe kar na občinskem portalu, stopijo z njim v stik in se dogovorijo za sodelovanje.

Iskanje informacij preko interneta se izkazuje kot vse bolj učinkovito. Bliskovito se širi število blaga in storitev, ki so dostopne preko interneta. Minil je čas, ko smo na internetu iskali le informacije za nakup avtomobila in kakšno telefonsko številko. Ta medij postaja vse bolj pomemben. Z dogovorom z občino Mislinja, OOZ Slovenj Gradec daje svojim članom možnost, da se predstavljajo tudi v lastnem kraju - predstavijo svoje prednosti in sklepajo posle - po drugi strani pa dajejo možnost občini, da vspodbuja gospodarstvo v svojem okolju in s tem ustvarja nove možnosti za zaposlovanje, delo in posledično blaginjo svojih občanov,

Dogovorjeno je tudi, da bomo projekt Elektronski zemljevidi (združitev negospodarske in gospdarske ponudbe občine na e zemljevidih) realizirali po sprejetju občinskega rebalansa.

OOZ Slovenj Gradec