Sekcija za promet - Dodatne omejitve na premostitvenih objektih

Direkcija RS za ceste je na osnovi rezultatov varnostne analize premostitvenih objektov  prisiljena uvesti dodatne omejitve na štirih premostitvenih objektih, in sicer bo na treh uveden ukrep omejitve nosilnosti, na enem pa ukrep omejitve hitrosti.

 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ. 

Na glavnih in regionalnih cestah v upravljanju Direkcije RS za ceste, ki obsega skoraj 6.000 kilometrov cest je v slabem in zelo slabem stanju preko 300 premostitvenih objektov, za katere bi v naslednjih 5 letih potrebovali približno od 120 do 150 milijonov evrov.

Za izvedbo najnujnejših del, to so najnujnejše rekonstrukcije premostitvene konstrukcije na 13 premostitvenih objektih, kjer so že bili uvedeni ukrepi izmenično enosmernega prometa oziroma omejitve nosilnosti, bi potrebovali približno 10 milijonov evrov (gre za investicijsko vrednost). Ker sredstev za preprečevanje nadaljnjega propadanja cest in objektov ni, je Direkcija RS za ceste prisiljena uvajati nove ukrepe omejitev.

Rezultati varnostne analize, ki je bila narejena za 10 premostitvenih objektov, izkazujejo, da bo potrebno zaradi slabega stanja na treh premostitvenih objektih uvesti ukrep omejitve nosilnosti, na enem pa omejitev hitrosti. Gre za premostitvene objekte na naslednjih odsekih:

Odseki, kjer bo uveden ukrep omejitve nosilnosti:

- G2-103 odsek 1008, v km 0,200 Ušnik - Plave, premostitev Kozjak.

- G2-103 odsek 1008, v km 3,000 Ušnik - Plave, premostitev Hudournik.

- R3-606 odsek 5703, v km 13,490 Kanal-Lig-Mišček-Neblo, premostitev Šeberjak.

Promet bo na odseku Ušnik-Plave urejen izmenično enosmerno, in sicer v km 0,200 s semaforskimi napravami, v km 3,000 pa s prometnimi znaki za odstop prednosti. Na premostitvi preko Šeberjaka bo prepovedan promet za vozila, ki presegajo maso 30 ton.

Odsek, kjer bo uveden ukrep omejitve hitrosti na 30 km/h:

- R3-606 odsek 5703, v km 21,308 Kanal-Lig-Mišček-Neblo, premostitev Judrije. 

Prometna signalizacija, s katero bodo vzpostavljene omejitve, bo postavljena predvidoma v soboto, 14.6.2014.