Posel za vas - Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je objavila javna naročila.
 
Za ogled celotnega javnega naročila klikni na VEČ.

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javna naročila za naslednja dela:

 
1. Izvedba pločnika z rekonstrukcijo javne razsvetljave ob Šentiljski cesti.
 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 05.08.2014 do 09.00 ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno v sobi št. 14 – Pisarna svetovalke za stranke.
 
2. Rekonstrukcija Trubarjeve ulice.
 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 11.08.2014 do 09.00 ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno v sobi št. 14 – Pisarna svetovalke za stranke.
 
3. Sanacija zemeljskega plazu na kategorizirani lokalni cesti    P 744 870 pri stanovanjskem objektu Ruperče 28a. 
 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 04.08.2014 do 09.00 ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno v sobi št. 14 – Pisarna svetovalke za stranke. 
 
Razpisan dokumentacija za vsa tri javna naročila so vam na voljo na spletni strani: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618