Sekcija za promet - Digitalni tahograf

S kartico Mozaik podjetnih iskoristite popuste, ki vam jih nudijo partnerji kartice Mozaik podjetnih.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Obveščamo Vas o obveznosti prevoznega podjetja, ki se nanaša na vnos blokad oziroma zaklepanja podatkov v digitalnem tahografu (podrobneje so vam zadevo predstavili tudi na rednih usposabljanjih voznikov v programu za letošnje leto 2014) in sicer:

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 v 7. točki Priloge 1B določa obveznosti podjetja iz naslova upravljanja blokad v digitalnem tahografu.

Ta funkcija omogočati upravljanje blokad, ki jih nastavi podjetje za omejitev lastnega dostopa do podatkov v režimu del v podjetju.

Blokade s strani podjetja sestavljata začetni datum/čas (vklop blokade) in zaključni datum/čas (izklop blokade) povezana z identifikacijo podjetja navedeno v številki kartice podjetja (ob vklopu blokade).

Blokade je mogoče vklapljati in izklapljati le v realnem času.

Izklop blokade mora biti mogoča le podjetju, katerega blokada je vključena (podjetju, ki ga določa prvih 13 števk številke kartice podjetja) ali pa mora ta biti izklopljena avtomatsko, ko svojo blokado nastavi drugo podjetje.

Če določeno podjetje nastavi svojo blokado, prejšnja blokada pa je bila vklopljena za isto podjetje, se smatra, da prejšnja blokada ni izklopljena, pač pa ostane vklopljena še naprej.

Za pomoč vam pošiljam povezavo na navodila za uporabo digitalnih tahografov:

- VDO Siemens (glej od 23. strani dalje): http://www.dtco.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/dtco/service_support/downloads_updates/tachographs_and_accessoires/digital_tachograph/flc_instrucion_manual_dtco_1381_release_1_3_slo__en.pdf?redirect=false

- Stoneridge (glej od 128. strani dalje): http://www.se5000.com/pdf/manuals/SL-Rev7-Driver-Co-Manual-SE5000.pdf

V Nemčiji že nekaj časa izvajajo poostrene nadzore v zvezi s spoštovanjem zgoraj navedenih obveznosti. Za neupoštevanje predstavljenih obveznosti podjetja je predpisana globa min. 750 EUR (enako velja tudi v Slovenji).

Istočasno vas želim opozoriti še na popuste, ki jih lahko koristite preko kartice Mozaik. Več si lahko preberete na spletni strani: http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji

Še posebej bodite pozorni na popust, ki ga nudi Zavarovalnica Triglav in na to opozorite svojega agenta (večkrat se dogaja, da agenti »pozabijo« na možnost dodatnega popusta) in sicer:

7 % popust na avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje (razen na kreditna, potresna in kmetijska zavarovanja)

-  popust velja za nova in obnovljena zavarovanja

-  7 % popust imetnika kartice se ne izključuje z ostalimi popusti, ki jih zavarovalnica nudi v okviru svojega poslovanja. (To pomeni, da vam morajo ta 7% popust prišteti še k ostalim popustom, ki vam jih je zavarovalnica ponudila)