NE POZABIT - Delavnica E-računi - OBVEZNA KARTICA OBRTNIK

Območna obrtno-podejtniška zbornica Slovenj Gradec bo organizirala delavnico na temo eRačuni - obvezno poslovanje za pravne in fizične osebe, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki.

Delavnica bo 30.10.2014 v prostorih Mpik - Mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec, Ozare 19, Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ

Pravne in fizične osebe, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morale od 1. 1. 2015 dalje za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje, pošiljati eRačune.

Ker boste imeli vso infrastrukturo za poslovanje z eRačuni že postavljeno, bo prehod na eRačune hitrejši tudi za poslovanje z vašimi ostalimi partnerji in s potrošniki.

Poslovanje z eRačuni urejajo:
-    Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
-    Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
-    Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

Pri izmenjavi eRačunov s proračunskimi uporabniki je treba upoštevati tudi:
-    Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)
-    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
-    Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
 
Katere listine so eRačun
S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki. Knjigovodske listine so lahko prejete ali izdane. Popolnost, resničnost in poštenost poslovnega dogodka izkazujejo z obveznimi elementi listine. Slednji so opredeljeni tako v Pravilniku o računovodstvu organizacije kot v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Za eRačune torej štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).  

Prednosti eRačuna
-    Eko: manjša poraba papirja
-    Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
-    Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
-    Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi, spremljanje likvidnosti, plačilne sposobnosti, plačil kupcev
-    Natančno:avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
-    Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za  plačilo)
-    Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
-    Hranjenje v elektronski obliki

UJP enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov
V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) je Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP.  Neposredno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

Kako boste lahko pošiljali eRačune?
-    eRačuni se pošiljajo preko omrežij e-izmenjave, ki zagotavljajo varno pot, prepoznavanje prejemnika,  konverzijo dokumenta, prenos v druge kanale in povratnico ter jih ponujajo različni ponudniki. .Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale eRačune proračunskim uporabnikom preko:
-     bank, vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart,
-    ponudnikov procesne obdelave podatkov, s katerimi ima Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) sklenjeno pogodbo
-    spletnega portala UJP eRačun, namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov in prek svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati eRačunov proračunskim uporabnikom in ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo eRačunov. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

PROGRAM DELAVNICE: Enostavno in učinkovito poslovanje z eRačunom

-zakonske obveze, ki jih morajo zagotoviti podjetja, da bodo lahko po 1.1.2015 izdajala e-račune

-prikaz izdaje e-računa

-Kdo so ponudniki elektrosnke poti

-Kaj so prednosti poslovanja z eRačuni in na kaj moramo biti pri njihovi uvedbi pozorni

-Odgovori na vprašanja udeležencev

 

Delavnico bo izvedla Ksenija Prosen.

Delavnica bo v četrtek, 30.10.2014 ob 10:00 uri v prostorih Mpik- mrežni podjetniški inkubator, Ozare 19, Slovenj Gradec, predavalnica PI - III nadstropje.

Delavnica je za člane OOZ Slovenj Gradec brezplačna, za vse ostale pa je cena 50,00€ brez ddv. Prijave sprejemamo do srede, 29.10.2014 na tel. št.: 02 88 21 590 ali na e-naslov: maja.savc@ozs.si

Vsi, ki se boste delavnice udeležili, morate s seboj prinesti kartico MOZAIK PODJETNIH, s katero se boste indentificirali. Brez kartice mozaik podjetnih, prisotnost na delavnici ne bo mogoča!