Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2014

Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o., v sodelovanju z bankami: Banka Koper d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2014.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ. 

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 900.000,00€, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 450.000,00€.

 
Pogoji za dodeljevanje, kriteriji in vsi ostali pogoji razpisa so vam na voljo na spletni strani:
http://www.ravne.si/files/Razpis%202014.pdf
 
Rok za prijavo je odprt do 10.12.2014 oz. do porabe sredstev.