e Gospodarstvo

Osnovna ideja projekta e-Gospodarstvo je zagotoviti pogoje, ki omogočijo malim gospodarskim subjektom združevanje poslovnih funkcij, kjerkoli se za to pokaže potreba, a se ohranja avtonomija povsod, kjer ni dogovora o združevanju ali uporabi ponujenih možnosti. Enotna baza podatkov in potrebna programska oprema s svojo robustnostjo, modularnostjo in fleksibilnostjo daje možnosti vključevanja na nivoju, ki ga posamezni gospodarski subjekt potrebuje.
Pod VEČ si preberite celoten članek.
www.SLOVENJGRADEC.si/gospodarstvo.html
OOZ se vključuje v projekt z registrom svojega članstva. e OBRTNA ZBORNICA Slovenj Gradec je projekt, ki  članom zbornice daje možnost, da se samostojno s svojo ponudbo vključujejo v aktivnosti obrtne zbornice. Daje jim možnost, da gradijo svojo promocijo v skupni ponudbe sekcij tako, da ohranjajo svojo prepoznavnost, se vključujejo v promocijo, ki jo omogoča OOZ Slovenj Gradec preko javnih medijev in svojega spletnega portala, kakor tudi preko drugih aktivnosti zbornice ter gradijo svoje lastne komunikacijske poti, ki se začenjajo na tem mestu. 
 
Vključevanje občine v projekt širi mrežo kupcev blaga in storitev lokalnih ponudnikov, torej članov OOZ, ki so locirani na teritoriju občine. Omogoča usmerjanje v lokalne nakupe in krepitev gospodarstva občine. Na nivoju občine se pojavlja potreba po vključevanju drugih lokalnih subjektov, ki niso člani OOZ, kar samemu sistemu ne predstavlja tehničnega problema, se je pa potrebno uskladiti.
 
Register članov OOZ SG s sedežem podjetij v Mestni občini Slovenj Gradec se bo integriral v spletno stran http://www.slovenjgradec.si/gospodarstvo.html  preko gumba Gospodarstvo, ki smo ga vključili v portal Mestne občine Slovenj Gradec. To daje dodano vrednost informativnosti občinskih spletnih strani, saj bo združevala tudi gospodarsko dejavnost v Mestni občini Slovenj Gradec.
 
 
Elektronski članki, ki jih bomo objavljali na OOZ-SG.si, in bodo pomembni za občane Mestne občine Slovenj Gradec, se  samodejno prikazujejo pod menijem GOSPODARSTVO. Enako velja za modul AKTUALNO.
 
 
S to vključitvijo gospodarstva v portal občine, bo občanom dana možnost, da najdejo obrtnika za svoje potrebe kar na občinskem portalu, stopijo z njim v stik in se dogovorijo za sodelovanje.
 
Iskanje informacij preko interneta se izkazuje kot vse bolj učinkovito. Bliskovito se širi število blaga in storitev, ki so dostopne preko interneta. Minil je čas, ko smo na internetu iskali le informacije za nakup avtomobila in kakšno telefonsko številko. Ta medij postaja vse bolj pomemben. Z dogovorom z Mestno občino Slovenj Gradec, OOZ Slovenj Gradec daje svojim članom možnost, da se predstavljajo tudi v lastnem kraju - predstavijo svoje prednosti in sklepajo posle - po drugi strani pa dajejo možnost občini, da vspodbuja gospodarstvo v svojem okolju in s tem ustvarja nove možnosti za zaposlovanje, delo in posledično blaginjo svojih občanov.
 
Več o projektu si lahko ogledate TUKAJ.