Mestna občina Slovenj Gradec je objavila obvestilo vsem njihovim izdajateljem računov

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih sredstev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/2013), bodo od 1. 1. 2015 dalje pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje dolžni proračunskim uporabnikom pošiljati račune v elektronski obliki (e-računi).

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

 

Podrobnejše informacije v zvezi z e-računi so dostopne na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov:

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258

Za pravilno posredovanje e-računov so podatki občine sledeči:

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ul. 5

2380 Slovenj Gradec

 

PLAČILNI NALOG: 

Šifra proračunskega uporabnika (PU)

Davčna

številka

Matična

številka

TRR (UJP račun)

Bic koda

76120

SI92076912

5883903000

SI56 0131 2010 0010 322

BSLJSI2X

 

Kontaktna oseba za prejete račune:

Cvetka Kotnik
e-naslov: (cvetka.kotnik@slovenjgradec.si)

telefon: 02 88 121 35