Sprejeta novela zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Državni zbor je 16. decembra po nujnem postopku sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. S temi spremembami bo še za eno leto podaljšana možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo za dve leti v celoti oproščen plačila prispevkov (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Več informacij na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.