Preverite kaj vse se šteje za osebno dopolnilno delo, za katere potrebujete vrednotnice!

Če se boste odločili za najem gospodinjske pomočnice ali varuške, boste morali z novim letom zanjo kupiti vrednotnico. Prav tako boste morali kupiti vrednotnico, če boste ponujali inštrukcije iz matematike, prodajali gobe ali doma spletene nogavice.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Z novim letom bodo v veljavo stopile nove določbe o dopolnilnem delu. Ministrstvo za delo je objavilo pravilnik, ki določa, katera vsa dela sploh štejejo kot dopolnilno delo.

Pri najemu varuške boste morali kupiti vrednotnico v višini 9 evrov.

Ne samo gospodinjska dela, tudi ročne spretnosti

Vrednotnice bo moč kupiti na upravnih enotah. Izvajalci se za osebno dopolnilno delo priglasi samo enkrat, naročnik pa mora vrednotnico kupiti za vsak mesec posebej, za vsakega izvajalca posebej.

Prva skupina so dela, kamor štejemo pomoč v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje ter prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela. Občasna pomoč na kmetiji se tako šteje kot dopolnilno delo, prav tako boste vrednotnico ali vavčer potrebovali kupiti za najeto varuško. Dopolnilno delo je tudi izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih ter seveda prodaja teh izdelkov. Vrednotnice bodo potrebovali tudi tisti, ki skrbijo za ohranjanje slovenske tradicije in doma meljejo žito, ali se ukvarjajo z žganjem apna ter oglja na tradicionalen način. Kot dopolnilno delo se po novem razume tudi občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način, sem pa naj bi se uvrščale tudi občasne inštrukcije.

Med osebno dopolnilno delo se šteje tudi izdelava in prodaja ročno narejenih izdelkov iz volne.

V drugi skupini je uvrščeno izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov: gline in keramike, stekla, volne, bombaža, lana, konoplje in drugih naravnih vlaken. Izdelki iz šibja, ličja, trsja, slame, lesa. Izdelki iz živil, voska, naravnega usnja, kovine ter kamna.

Samo razprava o vrednotnicah je letos povzročila velik porast prijav teh del. Poleti je bilo prijavljenih 9000 izvajalcev, Kopač Mrakova pa upa, da jih bo do konca prihodnjega leta še enkrat toliko. Ob tem predvideva, da se bodo osebnega dopolnilnega dela največ posluževali brezposelni.

Zakon bo stopil v veljavo 1. januarja 2015

Nov zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je bil v DZ sprejet aprila 2014. Določila, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela, se bodo uporabljala od 1. januarja 2015 dalje. Med novostmi so vrednotnice ali vavčerji, vrednost posamezne vrednotnice pa je določena v pavšalnem znesku 9 evrov (7 evrov prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 evra prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen).

Osnovni cilj uvedbe sistema vrednotnic je, da se pri boju zoper delo na črno ne uporablja le kaznovalne politike, ki se je z novim zakonom zelo zaostrila, temveč tudi spodbude v obliki večje socialne varnosti.

Čistilka, ki opravlja dopolnilno delo, bo imela en mesec pokojninske dobe priznan, ko bo zbrala 30 vrednotnic.

Pravilnik določa, da bo moral naročnik za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih storitev za istega naročnika.

Kadar gre za dela, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike, kot so izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč, gozdnih sadežev, pa bo moral vrednotnico za posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela kar sam.

Za vse tiste, ki osebno dopolnilno delo že opravljajo po določbah prejšnjega zakona, bo veljalo polletno prehodno obdobje in torej lahko to delo do 30. junija opravljajo brez vrednotnice.