Delovni preizkus za približno 2 tisoč brezposelnih

Delovni preizkus za približno 2 tisoč brezposelnih

Potem ko se je, 31. julija 2018, zaradi izteka roka za oddajo ponudb zaključilo javno povabilo Delovni preizkus 2017/2018, je ZRSZ, v sredo, 1. avgusta 2018, objavil novo istoimensko javno povabilo za obdobje 2018/2019, ki je za oddajo ponudb odprto od srede, 8. avgusta 2018 od 9. ure dalje.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Na voljo je  1,8 milijona evrov iz slovenskega proračuna. Sredstva zadoščajo za vključitev v delovni preizkus predvidoma  2.000 brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali svoje zaposlitvene možnosti, medtem ko bodo delodajalci lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na javno povabilo lahko vložijo ponudbo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 23. 10. 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Ponudbo za delovni preizkus lahko vložijo v elektronski obliki od 8. avgusta od 9 ure dalje na Zavodovem portalu  za delodajalce: www.zadelodajalce.si.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerjasaj vključene osebe v tem času  ostanejo prijavljene v naši evidenci. Praviloma poteka 8 ur na dan in največ 5 dni na teden (od najmanj 100 ur do 1 meseca; izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot mesec dni), ne izvaja pa se  ob nedeljah in praznikih.  Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci,  z nami pa morajo  skleniti pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, ravno tako morajo zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo. 

Za izveden delovni preizkus delodajalcem povrnemo upravičene stroške v višini 206 evrov za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu. 

V okviru javnega povabila lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni, prav tako morajo biti izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilopribližno 70 % udeležencev programa.

Poglejte si: