Nova KP dejavnosti trgovine Slovenije

Nova KP dejavnosti trgovine Slovenije

15. avgusta 2018 prične veljati nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki pa še nima razširjene veljavnosti.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Nekatere ključne novosti:

 1. Jasno določilo, da v primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa, le ta ne sme trajati dlje kot 56 ur na teden.
 2. Če delavec v 12 mesečnem referenčnem obdobju ne izrabi presežka ur, mu je delodajalec v naslednjem mesecu dolžan izplačati prezežek ur s 60 % dodatkom.
 3. Bolj določno je urejeno izmensko delo.
 4. Delodajalec ne sme naložiti dela ob nedeljah in praznikih delavcu, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti. Takšno delo se delavcu lahko omogoči le na podlagi njegove izrecne pisne pobude, ki jo delavec lahko kadarkoli prekliče.
 5. Delavec ne sme biti razporejen na delovno obveznost več kot 2 nedelji na mesec in ne več kot 20 nedelj na leto.
 6. Delodajalec ne sme razporediti delavca (razen izjem) na delo na vseh 15 praznikov, ki so z zakonom določeni ko dela prosti dnevi:
 1. V primeru kršitev določil nedeljskega in nočnega dela mora delodajalec delavcu v naslednjem mesecu, izplačati znesek v višini 500 %, upoštevajoč osnovno plačo delavca oz. ustrezne urne postavke.
 2. Izjeme od omejitev dela na nedelje in praznike so jasno določene.
 3. Od 1. septembra 2018 bo dodatek za delo ob nedeljah povišan iz 5,40 EUR na 6,05 EUR/uro, oziroma znaša 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, v kolikor je to za delavca ugodneje.
 4. Natančneje je določen dodatek za nadurno delo.
 5. Od 1. 1. 2019 dalje se najnižje osnovne plače povečajo.

Katerega delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije?

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik          


vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.