Povračilo stroškov samostojnih podjetnikov – samonapotenih

Povračilo stroškov samostojnih podjetnikov – samonapotenih

Samostojni podjetnik je odšel opravljat začasno delo v Avstrijo. Prek portala eVem je pridobil potrdilo A1 za samonapotitev. Delo bo tam opravljal okvirno 15 dni. Ali se zanj za davčno priznavanje odhodkov uporabljajo ista pravila kot za napotene?

 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Odgovor: Za samostojnega podjetnika se upoštevajo druge določbe o davčnem priznavanju stroškov, ki se nanašajo izključno na zavezanca. Ti stroški se priznajo pod pogoji in do velikosti, ki jih po 44. členu ZDoh-2 določa Uredba o povračilih stroškov, in sicer za stroške službenih potovanj, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in z njega ter stroške dela na terenu. Določbe v povezavi z obravnavo dohodkov delavcev, napotenih na delo v tujino (44/1/4b ZDoh-2) neposredno ne vplivajo na določbo 57. člena ZDoh-2, kar pomeni, da glede priznavanja stroškov samostojnega podjetnika v letu 2018 v primerjavi s prejšnjim letom ni sprememb. Tako izhaja tudi iz Fursovega odgovora z dne 20. marca 2018. To pa bi pomenilo, da bi samostojni podjetnik tako pot še naprej lahko štel za službeno in si davčno priznal povračila stroškov do tistih zneskov in pogojev, kot to velja za delavce na službeni poti.