Seminar Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje

Seminar Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje

Vabimo vas na seminar Računovodski in davčni obračun za leto 2018 s spremembami zakonodaje, ki bo v torek, 12.2.2109, ob 10 uri, v  v prostorih MPIK - Visoka šola za tehnologijo polimerov, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec. Prijave na seminar sprejemamo po e-pošti maja.savc@ozs.si najkasneje do četrtka, 7.2.2019.

Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.

Namen:

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1.1.2019.

Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Vsebina:

I. ZGD-1 in SRS

 1. Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 2. Poročanje AJPES
 3. Objava letnih poročil
 4. Spremembe SRS

II. Davčni obračun

 1. Davčna osnova
  • Davčno priznani/nepriznani prihodki
  • Davčno priznani/nepriznani odhodki
  • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
  • Amortizacija
  • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
  • Poslovanje s povezanimi osebami
 2. Davčne olajšave
 3. Posebnosti pri normirancih

III. Davčne spremembe

Seminar je namenjen:

Seminar bo vodila davčna svetovalka na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije:

Čas trajanja: 4 šolske ure.

Cena in prijave:

Seminar je za člane OOZ Slovenj Gradec ki imajo poravnano članarino, BREZPLAČEN, za vse ostale je cena 50 EUR, brez ddv. Prijave na seminar zbiramo po e-pošti maja.savc@ozs.si,  najkasneje do četrtka, 7.2.2019.