Javno povabilo - Zaposlimo mlade

Javno povabilo - Zaposlimo mlade

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposlimo mlade, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Osebe iz ciljne skupine morajo pred vključitvijo pridobiti potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnostih s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 (Uradni list RS, št. 33/18; v nadaljevanju: Javni razpis za inovativne projekte), ki ga je objavilo ministrstvo, pristojno za delo.

Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za:

Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa Zaposlimo mlade (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine, ki so uspešno zaključile udejstvovanje v projektnih aktivnostih v okviru Javnega razpisa za inovativne projekte ter tako osebe delovno in socialno aktivirati. Izvedba programa Zaposlimo mlade bo posledično prispevala k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi ter k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Cilj javnega povabila: Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 225 mladim brezposelnim osebam iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje 12 mesecev, od tega:

Zaposlitve morajo biti sklenjene za čas, določen v predmetu javnega povabila (1. poglavje tega javnega povabila).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 1.187.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 12. 2. 2019 od vključno 10.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 29. 12. 2019 do 14.45 ure.

Dodatne informacije: Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije o programu:

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.