Ste že uskladili kategorijo nastanitvenega obrata z novim pravilnikom – rok 1.4.2019

Ste že uskladili kategorijo nastanitvenega obrata z novim pravilnikom – rok 1.4.2019

Vsi nastanitveni obrati morajo kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov do 1. aprila 2019, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Kot smo že pisali v lanskoletnih informacijah je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo aprila 2018 v Uradnem listu RS (št. 22/2018) objavilo nov  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki je stopil v veljavo 1. oktobra 2018. Ključna novost pravilnika je uvedba standardov Hotelstars za hotele. Poleg uvedbe standardov Hotelstars za hotele pravilnik uvaja posodobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov ter ureja razmere na področju ocenjevanja nastanitvenih obratov. Namen kategorizacije je zagotoviti potrošnikom nepristransko informacij o kakovosti storitve oziroma nastanitve.

DELAVNICA - NOV PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI NASTANITVENIH OBRATOV

Sekcija za gostinstvo in turizem vas vabi na delavnico o novi kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki bo 25.3.2019 ob 11.00 uri v sejni dvorani v prostorih OOZ Maribor, Titova cesta 63. Vsi nastanitveni obrati morajo kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega pravilnika do 1. aprila 2019, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.

Delavnica je namenjena vsem, ki morate do 1.4.2019 uskladiti kategorizacijo nastanitvenega obrata z novim pravilnikom.

Program delavnice o novi kategorizaciji
10.30 – 11.00     registracija udeležencev
11.00 – 11.45     Zakonodaja s področja gostinstva  in turizma - Nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Suzana Zagorc MGRT
11.45 – 12.30     Interpretacija kriterijev Pravilnika o kategorizaciji NO – mag. Helena Cvikl, direktorica VŠGT Maribor in dolgoletna ocenjevalka nastanitvenih obratov
12.30 – 13.00     Predstavitev Elektronskega sistema kategorizacije – Staš Zorzo, TGZ (brezplačna svetovalna služba za izvedbo kategorizacije NO)

Kotizacija:         

Prijava:  Število mest je omejeno, zato je prijava na delavnico obvezna. Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije vsi izpolnite spletno prijavo.

Rok za prijavo: je 21.3.2019 oziroma do zasedbe prostih mest.

Plačilo kotizacije (za nečlane OZS): Kotizacijo za udeležbo na delavnici plačate ob prijavina transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, na transakcijski račun št.: SI 56 0201 3025 3606 416, sklic 00 200001, NLB d.d., Ljubljana - koda namena OTHR. Potrdilo o plačilu pošljete pred delavnico na e-naslov vlasta.markoja@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373. 

Za člane Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS s poravnano članarino je udeležba brezplačna.

Dodatne informacije:  Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na sekretarko sekcije pri OZS: gospa Vlasta Markoja, telefon 01/ 58 30 571 ali e-naslov: vlasta.markoja@ozs.si

V primeru premajhnega števila prijav si pridružujemo pravico do odpovedi dogodka.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov

V nadaljevanju vam pošiljamo kratek povzetek novosti in obveznosti, kot smo objavili v Reviji Obrtnik podjetnik.
Ste že uskladili kategorijo nastanitvenega obrata z novim pravilnikom – rok 1.4.2019

Vsi nastanitveni obrati morajo kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov do 1. aprila 2019, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.

Kot smo vam že pisali v lanskem letu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo aprila 2018 v Uradnem listu RS (št. 22/2018) objavilo nov  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki je stopil v veljavo 1. oktobra 2018. Ključna novost pravilnika je uvedba standardov Hotelstars za hotele. Poleg uvedbe standardov Hotelstars za hotele pravilnik uvaja posodobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov ter ureja razmere na področju ocenjevanja nastanitvenih obratov. Namen kategorizacije je zagotoviti potrošnikom nepristransko informacij o kakovosti storitve oziroma nastanitve.

Kategorizacija nastanitvenega obrata bo veljavna:

Novost je, da ocenjevanje s strani ocenjevalcev tudi za 4 in 5 zvezdic ali 4 jabolk ni obvezno. Na MGRT so pripravili elektronski sistem kategorizacije, ki vas po korakih vodi do pridobitve ustrezne kategorije. Dostopen je na spletni strani www.kategorizacija.si.

Pred začetkom postopka kategorizacije mora biti podjetje/oseba ustrezno registrirano. Stanovanje oziroma prostori za nastanitev gostov  in ponudbo storitev je potrebno zagotoviti skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Nastanitveni obrati, ki se ne kategorizirajo:

Ocenitev nastanitvenega obrata
Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu ali oseba po njegovem pooblastilu (ocenjevalec nastanitvenih obratov). Nastanitvenim obratom, ki potrebujejo strokovno pomoč usposobljenih strokovnjakov, MGRT priporoča, da se obrnejo na osebe, ki so uspešno opravile strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, ki je potekalo v organizaciji Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Seznam je dostopen ne spletni strani kategorizacije: http://www.kategorizacija.si/doc/ocenjevalec.pdf

Table za označevanje kategorije nastanitvenega obrata

Z novim pravilnikom o kategorizaciji se videz označevalnih tabel ni spremenil, zato nakup novih ni potreben. Izjema so nove označevalne table za hotele, ki bodo po opravljeni novi kategorizaciji pridobili novo označevalno tablo, ki bo v skladna s podobo Združenja Hotelstars.

Novost pravilnika je, da označevalna tabla ne bo več obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah. Table ne potrebujejo tudi nastanitveni obrati z eno zvezdico.

Videz označevalnih tabel, materiali in dimenzije so predpisani v Prilogi 3 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Svetovanje nastanitvenim obratom

Nastanitvenim obratom je na voljo brezplačno svetovanje, povezano z izvedbo kategorizacije. Izvaja ga Turistično gostinska zbornica Slovenije. 
Kontakt: 01 5898 230, kategorizacija@tgzs.si