Zakonodaja in možnosti za izvajanje montaže nadzornih video kamer in alarmnih sistemov ter opažanja pri inšpekcijskih nadzorih

Zakonodaja in možnosti za izvajanje montaže nadzornih video kamer in alarmnih sistemov ter opažanja pri inšpekcijskih nadzorih

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS vas vabi na posvetovalno-izobraževalni dogodek »Zakonodaja in možnosti za izvajanje montaže nadzornih video kamer in alarmnih sistemov ter opažanja pri inšpekcijskih nadzorih«,  ki bo potekal v sredo, 27. marca 2019, v veliki predavalnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Celovška 69, 1000 Ljubljana.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

VSEBINA DOGODKA:

V prvem delu posvetovalno-izobraževalnega dogodka se bodo udeleženci podrobneje seznanili z aktualno zakonodajo za izvajanje montaže nadzornih video kamer, alarmnih sistemov in domofonov. Na podlagi Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1), ki ureja pravice in obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, državnih organov, zavodov, javnih agencij ter drugih pravnih in fizičnih oseb na tem področju, bodo pojasnjeni in izpostavljeni pogoji za pridobitev licence ter ostali pogoji, ki so potrebni za opravljanje montaže nadzornih video kamer, alarmnih sistemov in domofonov v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. V drugem delu posvetovalno-izobraževalnega dogodka bo predstavljen vidik nadzora oziroma ugotovitve ob inšpekcijskih nadzorih Inšpektorata RS za notranje zadeve.

POTEK DOGODKA:

09:30 – 10:00 Registracija udeležencev

10:00 – 10:45 Predstavitev aktualne zakonodaje za izvajanje montaže nadzornih video kamer, alarmnih sistemov in domofonov Tonček Kopše, sekretar, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za notranje zadeve

10:45 – 11:30 Vidik nadzora s strani Inšpektorata RS za notranje zadeve Vinko Ribič, inšpektor, Inšpektorat RS za notranje zadeve Ministrstvo za notranje zadeve

11.30 – 12:30 Odgovori na vprašanja in diskusija

Posvetovalno-izobraževalni dogodek je za člane OZS brezplačen, kljub temu pa je zaradi organizacije dogodka potrebna predhodna  spletna prijava.

Prijave potekajo do ponedeljka, 25. marca 2019 

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA

Dodatna pojasnila lahko dobite pri Valentini Melkić, sekretarki sekcij, telefon 01 58 30 541,

e-naslov: valentina.melkic@ozs.si.

Vljudno vabljeni!

Vladimir Janžekovič, l.r.

Predsednik Sekcije elektro dejavnosti pri OZS