Javni razpis P7-2 2019 - Mikrokrediti

Javni razpis P7-2 2019 - Mikrokrediti

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Cilji javnega razpisa so:

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa znaša najmanj 12.000.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/. Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 15. 4, 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. in 4. 7. 2019.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonu na številki: (02) 234-12-67, (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.