Javni poziv za oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih doživetij Koroške

Javni poziv za oblikovanje in razvoj 5-zvezdičnih doživetij Koroške

RRA Koroška je pristopila k razvoju in oblikovanju 5-zvezdičnih turističnih doživetij v turistični destinaciji Koroška, ki bodo podprla obljubo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Z izvedbo javnega poziva »Razvoj in oblikovanje 5-zvezdičnih doživetij Koroške« bodo med vsemi prijavljenimi kandidati izbrali 5 nosilcev turističnih produktov, ki bodo pod strokovnim mentorstvom nadgradili svojo obstoječo ponudbo v 5-zvezdična turistična doživetja.

KOMU JE POZIV NAMENJEN?

Regionalni poziv je namenjen nosilcem turistične ponudbe, ki izvajajo svoje dejavnosti na območju turistične destinacije Koroška (občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica).

Nosilci turistične ponudbe vključujejo:

ZAKAJ SE PRIJAVITI NA POZIV?

Prijavitelji v primeru uvrstitve med 5 izbranih kandidatov v okviru poziva pridobijo:

POZIV ZA OBLIKOVANJE IN RAZVOJ 5-ZVEZDIČNIH DOŽIVETIJ KOROŠKE
PRIJAVNICA


Rok za oddajo prijav je 24. 7. 2019.

Zainteresirani udeleženci lahko morebitna vprašanja v zvezi s pozivom in izpolnitvijo prijave naslovijo na: turizem@rra-koroska.si najkasneje do 20. 7. 2019.

Aktivnosti bodo potekale v okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (koroska@digital), ki ga sofinancirajo Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in občine Koroške regije.

Vse zainteresirane ponudnike turističnih storitev prijazno vabimo k sodelovanju!

Več o 5-ZVEZDIČNIH DOŽIVETJIH (K01) Slovenia Unique Experiences

Poziv za 5-zvezdična doživetja - za leto 2019

Slovenska turistična organizacija je 18. januarja 2019 objavila poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se bodo tržila pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences.

Prvi rok za oddajo prijav v okviru Poziva 2019 je bil 15. marec 2019, drugi je 20. september 2019. Na prvi rok je prispelo 18 prijav, ki jih je 17. aprilapregledala 5-članska komisija. Med vsemi prispeli prijavami je določene prijavitelje pozvala k dopolnitvam, ostali pa so prejeli utemlejitve zakaj niso bili izbrani ter usmeritve za nadgradnjo njihovega doživetja. 

Predmet »Poziva za 5-zvezdična doživetja« so obstoječa, nadgrajena ali nova 5-zvezdična doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo v izbrano zbirko doživetij prispevajo k pozicioniranju Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo »Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja«.

Namen »Poziva za 5-zvedična doživetja« je (1) spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih produktov oziroma ponudnikov, (2) krepitev produktov z dodano vrednostjo ter (3) identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih parcialnih in integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje slovenske turistične ponudbe na tujih trgih.

Potek in koncept Poziva za 5-zvezdična doživetja upravlja in koordinira STO.

KAKŠNE KORISTI PRINAŠA SODELOVANJE V POZIVU

Katere so koristi za prijavitelje?

Katere so koristi za Slovenijo kot turistično destinacijo?

Katere so koristi za obiskovalca?

Prva deveterica doživetij z znakom Slovenia Unique Experiences