Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

SPIRIT je v petek objavil razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«, ki je namenjen malim in srednjim podjetjem.

Rok za oddajo prijav je 5.10.2019.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Namen razpisa je je spodbuditi partnerstva , sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Rok za oddajo prijav je 5.10.2019.

Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:

Vse dodatne informacije so na voljo na agenciji SPIRIT. Spletna stan, kjer je objavljen razpis in dokumentacija:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov partnerstva2020@spiritslovenia.si.