Podaljšanje roka za predložitev ponudb na javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Podaljšanje roka za predložitev ponudb na javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Delodajalci lahko po novem predložijo ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih« do konca leta in tako pridobijo subvencijo v višini 5 tisoč evrov za zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v Zahodni Sloveniji. Zaposlitve morajo biti sklenjene za nedoločen čas.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Podaljšanje roka za predložitev ponudb na javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Delodajalci lahko po novem predložijo ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih« do konca leta in tako pridobijo subvencijo v višini 5 tisoč evrov za zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v Zahodni Sloveniji. Zaposlitve morajo biti sklenjene za nedoločen čas.

Namen je spodbuditi zaposlovanje mladih za nedoločen čas. V program ZRSZ vključuje mlade, ki še niso dopolnili 30 let, so prijavljeni med brezposelnimi in  imajo stalno prebivališče v Zahodni Sloveniji (kohezijska regija). Sredstva, ki so bila namenjena za vključevanje oseb iz Vzhodne Slovenije, so že v celoti razdeljena. Delodajalci lahko osebo pred zaposlitvijo spoznajo in preizkusijo na delovnem mestu v okviru programa Delovni preizkus ali jo tudi usposobijo v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjen mladim vsaj 3 mesece prijavljenim v evidenci brezposelnih oseb.             

Višina subvencije za zaposlitev znaša 5.000 evrov za zaposlitev za polni delovni čas (40 ur na teden). Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti). Subvencija se izplača v dveh delih; po zaposlitvi in po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

ZRSZ je doslej v program vključil 5.109 mladih, od tega 2.241 mladih iz Vzhodne Slovenije. Od objave javnega povabila v letu 2017 se je brezposelnost mladih bistveno zmanjšala, in sicer iz 21.530 (december 2016) na 12.581 (junij 2019).

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Delodajalci lahko oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev elektronsko na našem portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati. Oddaja ponudb je možna najkasneje do 31. 12. 2019 do 14.45 ure, ko se izteče končni rok javnega povabila oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko prav tako storijo elektronsko na portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Preberite več o javnem povabilu za delodajalce.

Poglejte si: