Novi ukrepi za izvozne pošiljke za Avstralijo in Novo Zelandijo od 1. septembra dalje

Novi ukrepi za izvozne pošiljke za Avstralijo in Novo Zelandijo od 1. septembra dalje

Obvestilo o spremenjenem izvoznem režimu oziroma o novih fitosanitarnih ukrepih, ki sta jih sprejela avstralsko ministrstvo za kmetijstvo in novozelandsko ministrstvo za primarno industrijo, ki imata skupno shemo za odobritve tretiranja izvoznih pošiljk različnega blaga v državah izvoznicah v Evropi in Severni Ameriki, kjer se v naravi širi nova invazivna vrsta rastlinskih stenic Halyomorpha halys - marmorirana smrdljivka.

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ukrepi za preprečevanje vnosa z uvoznimi pomorskimi pošiljkami so sezonskega značaja: v obdobju od 1. septembra 2019 do vključno 30. aprila 2020 bodo ob prispetju v Avstralijo in Novo Zelandijo preverjali zahteve glede tretiranja in pregledov pošiljk, odpremljenih kot morski tovor (z ladjo) iz držav s tveganjem vnosa marmorirane smrdljivke, med katerimi je tudi Slovenija.

Seznam proizvodov oziroma blaga označenega s HS tarifnimi številkami se sproti posodablja na spletni strani avstralskega pristojnega organa. Napovedujejo, da bodo za nekatero blago velikega tveganja morda nekatere klasifikacije z nižjimi tarifami kodami KN izločene, če bo to primerno. Polni seznam KN kod, predpisanih za sezono 2019–20, je na voljo na spletni strani avstralskega ministrstva za kmetijstvo.

Tretiranje pošiljk prve skupine pošiljk blaga z velikim tveganjem lahko opravijo le s strani Avstralije odobreni izvajalci. V Luki Koper je za toplotno tretiranje že bil odobren izvajalec DDD d.o.o. Koper. Za izvajanje fumigacije je pridobil tudi biocidno registracijo fumigantov na osnovi sulfuril fluorida, ki jih Avstralija in Nova Zelandija edine štejeta za dovolj učinkovite za preprečevanje kontaminacije pošiljk z marmorirano smrdljivko.

V akciji obveščanja je Avstralija pripravila informativni letak z opisi možnosti uvoza po 1. septembru 2019. Posebej opozarjajo, da če zgoraj naveden pošiljke ne bodo tretirane ali pa jih bo tretiral neodobren izvajalec, bo njihov uvoz zavrnjen (velja tako za Avstralijo kot Novo Zelandijo).

Za blago v drugi skupini tveganih pošiljk ne zahtevajo obveznega tretiranja, ampak samo zagotovitev pošiljk brez živih insektov, kar naj bi zagotavljali uvozniki in izvozniki blaga in to tudi potrdili z dokumenti.

Tudi vse ostalo blago, ki ni našteto kot rizično zaradi marmorirane smrdljivke, pa mora biti ob uvozu v Avstralijo in Novo Zelandijo brez njih ali drugih karantneskih organizmov. Na vsem drugem blagu opravljajo naključne fitosanitarne preglede.

Več informacij o reguliranih pošiljkah najdete tudi na spletni strani UVHVVR.

Prilogi:

Izvoz v Avstralijo in Novo Zelandijo

SLO-RMS-Letak-18-07-2019

VIR:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za mednarodne zadeve