Prihajajo subvencije za boljšo energetsko učinkovitost v turizmu

Prihajajo subvencije za boljšo energetsko učinkovitost v turizmu

Skupno bo na voljo dobrih 21 milijonov evrov. Slovenska mikro, mala in srednja podjetja (MSP) s turističnimi oziroma prenočitvenimi zmogljivostmi se bodo znova imela možnost prijaviti na razpis, ki podpira energetsko sanacijo. Na lanskem javnem razpisu je bilo odobrenih 40 projektov energetske obnove v skupni vrednosti kar 4,7 milijona evrov.

Razpis se je pokazal kot dobra praksa, zato so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že napovedali objavo novega, nanj pa se bodo predvidoma lahko prijavili tako MSP z nastanitvenimi obrati kot tudi gostilne in restavracije.

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar je pojasnila, da bo letos predvidoma na voljo 21,6 milijona evrov za tovrstne naložbe. S tem bi na ministrstvu želeli še dodatno spodbuditi povečano rabo obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost MSP s turističnimi zmogljivostmi.

Kdo se lahko prijavi?

Letošnji razpis še ni objavljen, lani pa so se lahko prijavila podjetja, ki so imela na AJPES evidentirane turistične zmogljivosti (register nastanitvenih obratov in najmanj osem stalnih ležišč). Načrtovana vrednost projekta je morala znašati najmanj 50 tisoč evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Prav tako je morala biti za objekt, ki je predmet investicije, predložena energetska izkaznica stavbe ali elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katerega sta bila razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedbeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Pričakovati je, da bodo nepovratna sredstva znašala od 70 do 75 odstotkov upravičenih stroškov oziroma najmanj 50 tisoč in največ 200 tisoč evrov (de minimis).

vir: finance.si