Vnovično odprtje javnega povabila za zaposlitev starejših

 

Vnovično odprtje javnega povabila za zaposlitev starejših

Na Zavodu s 1. 9. 2019 znova odpirajo javno povabilo Aktivni do upokojitve 2018-2020. Povabilo je bilo začasno zaprto zaradi porabe razpoložljivih sredstev za leto 2019, in sicer od 23. 7. do 31. 8. 2019.

 

Dajte priložnost starejšim, združite moči generacij za uspešno delo

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v naši evidenci. 

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.
 

Pomembno:

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas že zaposleni. 
 

Koliko znaša subvencija?

Subvencija znaša:

Subvencijo vam izplačamo v dveh delih: po zaposlitivi in po izplačilu plače za 18. mesec subvencionirane zaposlitve. 

Zavod zaposlitve spremlja 24 mesecev. Če se oseba predčasno ali starostno upokoji pred iztekom 24 mesecev zaposlitve, ste upravičeni do sorazmernega dela subvencije.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. Javno povabilo je zaradi porabe sredstev za leto 2019 začasno zaprto. Ponudbe ponovno pričnemo zbirati 1. septembra 2019 za sredstva, predvidena za naslednje leto.

 

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate na zavodu najprej objaviti prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Aktivni do upokojitve.

Na podlagi tega vam napotijo brezposelne, izmed katerih izberete ustreznega kandidata in jih obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo Aktivni do upokojitve.

 

vir: ZRSZ