: Gradbena zakonodaja za gradbince (podjetnike na področju gradbenih dejavnosti) - 26.09.2019

 Gradbena zakonodaja za gradbince (podjetnike na področju gradbenih dejavnosti) - 26.9.2019

Vabljeni na seminar Gradbena zakonodaja za gradbince, ki bo v četrtek, 26.9.2019 ob 9:00 uri v prostorih Mpik-a, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec - I. nadstropje predavalnica 9A.

Prijave se zbirajo do 24.9.2019 na  info@podjetniskicenter-sg.si.

Vsebina: Gradbena zakonodaja se nenehno spreminja. Največja sprememba je bila uveljavljena z začetkom veljavnosti novega gradbenega zakona v lanskem letu, ki je prinesel veliko novosti na področju predpisov za podjetnike na področju gradbenih dejavnosti. Zaradi novosti so podjetniki, gre predvsem za mikro podjetja, še vedno premalo seznanjeni s spremembami, ki so se zgodile in njihovimi obveznostmi.

Na delavnici se bodo predstavila različna področja veljavne zakonodaje s področja gradbenih dejavnosti. Težišče bo na Gradbenem zakonu. Poudarki pa tudi na Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Zakonu o prostorskem načrtovanju.

 

Na delavnici se bo podala naslednja vsebina:

-          bistvene novosti prostorske zakonodaje

-          lokacijska preveritev, OPPN, OPN, RPN, DPN

-          komunalni prispevek (nova Uredba) in pogodba o opremljanju kom. opreme

-          taksa za neizkoriščena stavbna zemljišča

-          obveznosti udeležencev pri graditvi: projektanta, nadzornika in izvajalca, ki so pomembne z vidika naročnika

-          obveznosti investitorja kot naročnika projektanta ter nadzornika pri graditvi objektov

-          obveznosti izvajalca in vodje del, vodje gradnje

-          kaj vse mora vsebovati gradbena pogodba po novi zakonodaji

-          sklenitev projektantske pogodbe - obveznosti projektantov in vodje projekta

-          sklenitev pogodbe za nadzor obveznosti nadzornika, vodje nadzora

-          sklenitev pogodbe z izvajalcem, preveritev pogojev, usposobljenosti

-          dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja

-          način opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev

-          opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti

-          zavarovanje odgovornosti za škodo