E- bolniški list od februarja 2020

E- bolniški list od februarja 2020

Predvidoma bodo vsi zdravniki do 1. januarja 2020 že izdajali samo še e-bolniške liste. Delodajalci pa jih bodo morali elektronsko prevzemati predvidoma od februarja 2020 dalje.

Delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec prinesel bolniški list, ampak ga bo za svoje delavce prevzel sam. Prevzemali jih bodo preko portala eVem (SPOT).  Ukinitev papirnate listine bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov.

Z uvedbo eBol FURSu tudi ne bo več potrebno ročno izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za zavrovane osebe, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov (s.p.ji, družbeniki, ipd.). Le-ti bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače. Poenostavljen bo tudi obračun prispevkov za socialno varnost, saj bo predizpolnjen obračun na portalu eDavki še bolj celovit.

Zanimivost: Letno je izdanih cca. 1,5 mio bolniških listov. V letu 2018 je bilo zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 12.124.558 delovnih dni in je bilo v breme ZZZS izplačanih 347.902.628 EUR.

Zahtevke za refundacijo bo delodajalec še vedno lahko vlagal ročno. V letu 2018 je bilo le 13,85 % zahtevkov vloženih elektronsko.

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik         

vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.