31.10 in 1.11. bo marsikatera cvetličarna tudi letos OSTALA

31.10 in 1.11. bo marsikatera cvetličarna tudi letos OSTALA

Zaradi prepovedi razporejanja delavcev na delo na praznike, ki so z zakon določeni kot dela prosti dnevi (43. člen kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije - KPDTS) že lani mnogo cvetličarn 31. oktobra in 1. novembra ni smelo/moglo poslovati. Tudi letos ne bo nič drugače.

To je v času, ko pred in za praznik vseh svetih množično krasimo grobove s cvetjem neživljenjsko in nerazumljivo. Potrošniki za ta dva dneva pričakujejo, da bodo lahko kupili nagrobne aranžmaje pri svojem cvetličarju in pričakujejo, da bo cvetličarna tudi odprta.

Toda pozor. Praksa je pokazala, da je KPDTS, vsaj kar se tiče delo ob praznikih, razdelila cvetličarne v "tri kategorije":

Te anomalije bi bile lahko dokaj hitro odpravljene, če bi podpisniki KPDTS sprejeli predlog sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS, ki je predlagala da bi se v KPDTS dodala izjema – dovolitev razporejanja delavcev v cvetličarnah na praznična dneva 31.10. in 1.11..

Predlog, ki bi vsaj v času Dneva reformacije in praznika vseh svetih omogočil cvetličarnam, da poslujejo normalno (in da se vsaj ta dva dneva med cvetličarnami ne bi omejevala konkurenca) so sindikati in delodajalci prejeli tako/tako.

Prvi bi se o tej in še kakšni izjemi pogajali, če bi se hkrati "odprlo" pogajanje o tarifnem delu KP, drugi pa bi predlog mogoče podprli, če ne bi prvi v zvezi s predlogom sekcije podali še kakšnega dodatnega pogoja. 

Žal prave želje za rešitev problema s strani podpisnikov KPDTS (vsaj večjih) ni, tako da pogoji za poslovanje cvetličarn za 31.10. in 1.11. ne bodo nič drugače kot lani (nekatere bodo poslovale s težavami, nekatere pa bodo ostale celo prisilno zaprte).

 

"Katere trgovine in cvetličarne bodo lahko odprte 31. 10. in 1. 11.?"

V nadaljevanju objavljamo tekst članka, objavljenega na Blogu Svetovalnega in izobraževalnega centra OZS, avtorice mag. Nine Scortegagna Kavčnik
  

Bližata se za večino delavcev dva praznična, dela prosta dneva, za cvetličarje in trgovce pa dneva, na katera imajo veliko dela. Vse lepo in prav, če ne bi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (KPDTS) določala, da na 31. 10. in 1. 11. v trgovinah in cvetličarnah ne smejo delati delavci, ki so redno zaposleni.
Prve večje omejitve nedeljskega dela je prinesel Aneks št. 3 h KPDTS, ki je veljal od 1. januarja 2018 do uveljavitve nove, ki velja od 15. avgusta dalje.

Koga zavezuje KPDTS?

To je prvo in ključno vprašanje, na katerega si morate odgovoriti.

1. Katera je vaša glavna dejavnost vpisana v Poslovnem registru Slovenije?
2. Ali je ta dejavnost navedena v KPDTS?
KPDTS velja za vse delodajalce, ki imajo skladno z zakonom kot glavno dejavnost registrirano področje trgovinske dejavnosti G:
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili.
3. Ali ima KPDTS (ali druga) razširjeno veljavnost?
Razširjena veljavnost KP pomeni, da velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost, ki spada pod določeno KP. Če KP nima razširjene veljavnosti, velja le za delodajalce, ki so člani delodajalskih združenj, ki so podpisniki te KP.

KPDTS IMA razširjeno veljavnost!

4. Če vas KPDTS ne zavezuje po glavni dejavnosti, morate preveriti, ali ste v pogodbi o zaposlitvi z zaposlenimi zapisali, da se ravnate po tej KP.

Če ste to zapisali v pogodbo o zaposlitvi, vas zavezuje KPDTS, kljub temu, da ne opravljate glavne dejavnosti iz področja G (45, 46, 47).

5. Delodajalca lahko zavezujeta dve kolektivni pogodbi. V tem primeru velja, da mora delodajalec v vsakem konkretnem primeru (na primer odmera letnega dopusta, nedeljsko delo), uporabiti tisto, ki je ugodnejša za delavca.

Zgornji kriteriji so osnova in nikakor ni nujno, da če imate trgovino v trgovskem centru, da to avtomatično pomeni, da se morate ravnati po KPDTS!


Kdo bo lahko 31. 10. in 1. 11. delal?

Člen 43 KPDTS določa, da delodajalec, razen izjem, na delo na 15 praznikov, med katerimi sta tudi 1. 10. in 1. 11. na delo ne sme razporediti redno zaposlenih delavcev.

Delavci, ki bodo na ta dni lahko delali so:


Dodatno plačilo:
Delavci, ki bodo na 31. 10. in/ali 1. 11. delali (ker spadajo pod izjeme), so upravičeni do 250 % dodatka za vsako uro dela na tak dan (71. člen KPDTS).

Kdo poleg izjem lahko dela?
Vsi, ki niso redno zaposleni. Upokojenci (na podlagi pogodbe o občasnem in začasnem delu upokojencev), študentje in dijaki (na podlagi študentske napotnice), kdor lahko opravlja kratkotrajno delo, ...

OPOZORILO:
Če boste na te dni na delo razporedili redno zaposlene delavce, ki ne spadajo pod eno izmed zgoraj naštetih izjem:

  1. ste storili prekršek po 11. točki 217a. člena Zakona o delovnih razmerjih, za katerega je zagrožena globa od 1.500 do 4.000 eur,
  2. morate delavcu plačati 250 % dodatek za vsako uro dela na tak dan (71. člen KPDTS) in
  3. morate delavcu plačati denarno odmeno v višini 500% za vsako uro dela na tak dan (45. člen KPDTS).
 
vir: florist.si