Volitve v organe upravljanja zbornice za mandatno obdobje 2019 - 2023

Volitve v organe upravljanja zbornice za mandatno obdobje 2019 - 2023

V letu 2019 se izteka 4-letni mandat sedanjim članom upravljanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec. 

V skladu z Obrtnim zakonom in Statutom, zbornico upravljajo njeni člani preko izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice, ki so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Skupščina OOZ Slovenj Gradec je na podlagi Statuta sprejela sklep o razpisu volitev, ki bodo 

v TOREK, 19. novembra 2019, od 8. do  17. ure, v prostorih sejne sobe Območne obrtno-podjetniške  zbornice  Slovenj Gradec, Šolska cesta 6.

V skladu z Obrtnim zakonom in Statutom, zbornico upravljajo njeni člani preko izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice, ki so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

V kolikor želiš sodelovati pri upravljanju zbornice oz. delu njenih organov ter s svojim znanjem in izkušnjami vplivati na vodenje in delo naše zbornice, vplivati na gospodarski razvoj tako na lokalni kot regionalni ravni, preko krovne organizacije in svojih predstavnikov pa tudi na državni ravni, te vljudno vabimo, da razmisliš o kandidaturi kot tudi evidentiranju drugih stanovskih kolegov, za katere meniš, da so pripravljeni tvorno sodelovati in pomagati k dobremu in uspešnemu delu zbornice.

Vsi predlagani člani bodo na kandidatno listo vključeni s podpisom soglasja h kandidaturi, katerega dobijo  na sedežu zbornice.

Evidentiranje kandidatov za skupščino in nadzorni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gardec  bo potekalo od 8.10. do 18.10.2019 med 8 in 12 uro.

Evidentirajo se lahko samo člani s poravnanimi obveznostmi iz naslova članarine.