Slovenski in hrvaški prevozniki za odpravo zastojev na meji

Slovenski in hrvaški prevozniki za odpravo zastojev na meji

Slovenski in hrvaški prevozniki ugotavljajo, da se pri svojem delu srečujejo s podobnimi problemi. Predstavniki Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Hrvaškega združenja cestnih prevoznikov (UHCP) so se tako na skupnem srečanju na Hrvaškem zavzeli za odpravo zastojev na mejnih prehodih ter za vzpostavitev novih pravil v cestnem prometu.

Nerazumno dolgi zastoji tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih

»Prevozniki iz Slovenije in Hrvaške ugotavljamo, da zaradi slabe delovne organiziranosti nadzornih organov pogosto prihaja do nerazumno dolgih čakalnih dob tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih. To je problematično zlasti ob začetku tedna, saj traja prehod meje tudi do 10 ur. Ker imajo vozniki strogo omejen delovni čas, praktično tisti dan, ko prehajajo mejo, ne morejo nadaljevati z delom. Zastoji na mejah tako povzročajo veliko gospodarsko škodo,« opozarja Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS.

Prevozniki iz obeh držav si že dlje časa prizadevajo za čimprejšnji sklic mešane slovensko-hrvaške mešane komisije za področje cestnega transporta, na katerem bi morali biti prisotni tudi predstavniki policije obeh držav. Menijo, da je naloga mešane komisije, da za nemoten in neomejen tranzitni promet med Slovenijo in Hrvaško v najkrajšem možnem času doreče deset mejnih prehodov. Sestanek komisije je bil iz neznanih razlogov sicer prestavljen že nekajkrat.

Prevozniki za nova pravila v cestnem prometu

Evropska skupnost je v zvezi s prizadevanjem ureditve enotnega trga mednarodnega cestnega prometa pripravila mobilnostni sveženj ukrepov. V razpravi o predlogih rešitev v tem svežnju je zadeva postala politična in države razdelila na dva dela. Slovenski in hrvaški prevozniki se tako pridružujejo stališču manjših držav. Zahtevajo, da se postavi nova pravila na področju prevozništva, in sicer:

- Pravilo o napotenih delavcih – voznikov, ki opravljajo mednarodne prevoze blaga ali potnikov. Kot napoteni delavec naj se smatra le voznik, ki opravlja kabotažo, nikakor pa ne voznik, ki opravlja bilateralne, tranzitne ali mednarodne (za/iz tretjih držav) prevoze.

- Pravilo o kabotažnih prevozih – pravila o izvajanju kabotaže naj ostanejo nespremenjena. Instrument uvedbe t.i. »obdobja mirovanja« ni primeren instrument za boj proti izvajanju sistematične kabotaže.

- Pravilo o koriščenju rednega tedenskega počitka. Združenji zagovarjata razvoj in uporabo varovanih parkirišč, vendar pa ponudbe, glede na potrebe, ni. Ob vzpostavitvi ustrezne mreže varovanih parkirišč v EU bi se voznikom moralo dopustiti koriščenje rednega tedenskega počitka tudi v vozilu, kajti ta počivališča bi zagotavljala prostor za higieno, rekreacijo in ustrezno prehrano voznikov.

- Pravilo izjeme uporabe tahografa za voznike v gradbeništvu. Prevozi, ki se vršijo na gradbiščih, predstavljajo le pomožna dela in so neposredno vezana na izvajanje gradbenih del. Zato dinamiko voženj narekujejo gradbena dela, ki so odvisna od letne sezone oz. vremenskih razmer. V pozno jesenskem in zimskem času ter poleti ob deževnem vremenu se tovrstni prevozi ne morejo izvajati. Ko so vremenske razmere ustrezne, pa nastopi ovira v maksimalno predpisanih časih vožnje, odmorov in počitkov. Zato bi morali to vrsto prevozov pod določenimi pogoji uvrstiti med izjeme pri uporabi tahografa, kot to velja denimo za poljedelska vozila in prevoz živih živali.

 

 

Izobraževanje voznikov

Kar 85 % cene prevozne storitve predstavljajo stroški, na katere vpliva država s svojimi ukrepi. Zato je izobražen kader v prevoznem podjetju izrazitega pomena. Dober delavec med drugim pomeni tudi konkurenčno prednost posameznega podjetja. Pri novo zaposlenih voznikih se izkazuje neizkušenost in pomanjkanje znanja zlasti pri osnovni vožnji vozila. Zato prevozna podjetja nosijo visoke stroške številnih poškodb vozil in blaga, kar nemalokrat privede tudi do znižanja ali ukinitve bonusov in popustov zavarovalnic. Sekcija za promet pri OZS je že pred časom resornemu ministrstvu podala pobudo za popolno prenovo izobraževalnega sistema profesionalnih voznikov.

Tudi hrvaški kolegi se na področju izobraževanja voznikov srečujejo s podobno problematiko. Predstavniki obeh združenj so enotni, da je obstoječi sistem izvajanja obveznega usposabljanja voznikov namenjen le zaslužkarstvu posameznih centrov, ki izvajajo izobraževanja. Zato si bodo prizadevali za vzpostavitev kvalitetnejšega izobraževanja, kjer bi bilo več praktičnega dela.