Odgovornost zavezancev za davčno utajo in odbitek DDV

Odgovornost zavezancev za davčno utajo in odbitek DDV

V Fursovi spletni publikaciji Davek na dodano vrednost, poslovanje z "neplačujočimi gospodarskimi subjekti" in odgovornost gospodarskih subjektov za plačilo utajenih davčnih obveznosti – Podrobnejši opis (1. izdaja, oktober 2019) so natančno opisani indikatorji, ki kažejo na utajo DDV. Prav tako so natančno opisane preveritve, ki bi jih zavezanec moral narediti, da njegova transakcija ni del utaje DDV

V postopkih davčnega nadzora Furs že nekaj časa uveljavlja stališče, da je uveljavljanje pravic iz naslova DDV (odbitek vstopnega DDV, zahtevek za vračilo DDV, oprostitev obračuna DDV) na podlagi goljufije nezakonito, če je davčni zavezanec, ki jih uveljavlja, vedel ali bi na podlagi objektivnih okoliščin moral vedeti, da sodeluje v transakciji, ki je del utaje DDV. Zavezancem je s tem naloženo, da sami dokazujejo nasprotno. 

 
Katalog obveznih preverjanj je zelo širok, zavezanci pa morajo od primera do primera glede na vsakokratne okoliščine zagotavljati dovolj širok nabor dokazov, da niso vedeli oziroma niso mogli vedeti, da sodelujejo v davčni utaji.
 
vir