Prodaja na tržnicah in sejmih v Avstriji

Prodaja na tržnicah in sejmih v Avstriji

Kaj vse potrebuje slovensko ali avstrijsko podjetje, če želi prodajati na sejmih in tržnicah v Avstriji?

Slovenska gospodarska zveza bo v torek, dne 12.11.2019, ob 17:00 uri, v veliki sejni sobi Posojilnice Bank v Celovcu, organizira brezplačno strokovno predavanje: Prodaja na sejmih in tržnicah v Avstriji.

Kaj vse potrebuje slovensko ali avstrijsko podjetje, če želi prodajati v Avstriji.

Na predavanju vam bo davčni svetovalec ga. Mag. Hermann Klokar odgovorili na sledeča vprašanja:

V nadaljevanju pa bosta g. Igor Ogris in ga. Erika Smolak (EKO kmetija Dvornik) predstavila primere dobre prakse in konkretne izkušnje z avstrijskega tržišča in poskušala odgovoriti na vprašanja:

Jezik: slovenski

Prijave: Prosimo, da potrdite udeležbo po elektronski pošti na office@sgz.at najkasneje do petka, 08.11.2019.
Webinar: Strokovnega predavanja se boste lahko udeležili tudi preko spleta. Točen naslov za LOG-IN vam sporočimo preko e-maila.

Oglas in vabilo.

Prisrčno vas vabimo k udeležbi.

Mag. Andrej Hren, Generalni sekretar, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu