Država mora rešiti problematiko upokojenih obrtnikov

Država mora rešiti problematiko upokojenih obrtnikov

Obrtniki so bili v preteklosti izločeni iz državnega pokojninskega sistema, zato so se morali zavarovati sami. Ustanovili so Sklad obrtnikov in podjetnikov, ki pa po letu 2016 nima več zagotovljenih sredstev za pokojnine upokojenih obrtnikov. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije menimo, da je država dolžna poskrbeti za te obrtnike, zato pozivamo poslance, da sprejmejo vloženi amandma poslanske skupine SDS k proračunu RS za leto 2020, katerega namen je rešiti to problematiko.

Amandma predvideva povečanje izplačevanja pravic za 6 milijonov evrov v okviru Ministrstva za finance, za namene reševanja Sklada obrtnikov in podjetnikov.

Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) je bil ustanovljen iz razloga, ker v petdesetih letih prejšnjega stoletja obrtniki v tedanjem družbenem sistemu niso imeli možnosti vplačevati v državni pokojninski sistem in jim je za zagotovitev pokojnine ostala edina možnost vplačevanje v SOP. Da bi država odpravila posledice pretekle krivičnosti, se je leta 2000 obvezala refundirati pokojnine starejših upokojencev. Tako bi SOP imel dovolj sredstev, da bi tudi sedanji aktivni člani, na katere se je prenesel strošek financiranja namesto države, v prihodnosti dobili pokojnine, ustrezne premijam, ki so jih plačevali. Pokojnine iz tega sklada pa se znižujejo. Država je namreč leta 2016 s spremembo Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja praktično ukinila financiranje SOP (iz 6 milijonov na 0,6 milijona evrov).

Znižanje pokojnin je povzročilo veliko ogorčenje obrtnikov po vsej Sloveniji. V OZS smo zato apelirali na poslance, da podprejo amandma SDS ter s tem sprejmejo rešitev, ki bo zagotovila stabilno financiranje SOP in več kot 10 tisoč osebam omogočila prejemanje pokojnine, ustrezne premijam, ki so jih plačevali v preteklosti.