Seminar Minimalna plača od 2020 dalje in katera kolektivna pogodba vas zavezuje - 13.1.2020

Seminar Minimalna plača od 2020 dalje in katera kolektivna pogodba vas zavezuje

Z letom 2020 bo minimalna plača doživela največ novosti. Iz nje bodo izvzeti vsi dodatki, ki se bodo prištevali na minimalno plačo. 

Zato smo pripravili seminar, na katerem bodo podani konkretni napotki, kako le-to obračunati. Pogledali si bomo tudi, katera kolektivna pogodba vas kot delodajalca zavezuje ter kaj delodajalec lahko določi v pravilniku o delovnih razmerjih, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti.
 
Seminar bo v ponedeljek, 13.01.2020, ob 10.00 uri, v prostorih Visoke šole za tehnologijo polimerov, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.  Prijave zbiramo do petka, 10.01.2020, na mail: maja.savc@ozs.si

Opis dogodka:

Z letom 2020 bo minimalna plača doživela največ novosti. Iz nje bodo izvzeti vsi dodatki, ki se bodo prištevali na minimalno plačo. Na seminarju boste izvedeli, kako se bodo dodatki obračunali (kaj je osnova za obračun), kako vemo, kakšna je višina teh dodatkov, kateri delodajalci si lahko določijo svoje višine dodatkov in kje. Na seminarju bodo prikazani konkretni izračuni in primeri obračuna dodatkov. Drug del seminarja pa bo posvečen kolektivnim pogodbam dejavnosti. Vsak delodajalec mora vedeti, katera (če sploh katera) kolektivna pogodba dejavnosti ga zavezuje. Od tega je odvisno, ali pravice delavcem odmerja pravilno in ali zanj veljajo tudi določene ugodnosti napram ZDR-1. Pogledali si bomo, kaj delodajalec lahko določi v pravilniku o delovnih razmerjih, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti in kaj se zgodi, če se z delavcem dogovori za uporabo kolektivne pogodbe dejavnosti, ki ga sicer ne zavezuje.

 

Vsebina seminarja:

 • Minimalna plača v 2020.
 • Minimalna osnova za obračun prispevkov v 2020.
 • Koliko mora znašati osnova plača delavca zaposlenega pri delodajalcu, ki ga (ne) zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti ali podjetniška kolektivna pogodba?
 • Kaj je osnova za obračun dodatkov v 2020.
 • Kje so določene višine dodatkov?
 • Minimalna plača in nadomestilo plače v breme ZZZS.
 • Ali pojem zajamčene plače še obstaja, ali ga je nadomestil pojem minimalne plače?
 • Katere kolektivne pogodbe dejavnosti poznamo?
 • Kako delodajalec ve, katera kolektivna pogodba dejavnosti ga zavezuje?
 • Kaj pomeni razširjena veljavnosti kolektivne pogodbe?
 • Kaj mora delodajalec narediti, če ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti?
 • Kaj delodajalec lahko določi v pravilniku o delovnih razmerjih?


Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik,
vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.

DRUGE INFORMACIJE:

Prijava:

Prosimo, da se na seminar prijavite po e-pošti na naslov maja.savc@ozs.si najkasneje do petka, 10.01.2020.

Cena in prijave:

Seminar je za člane OOZ Slovenj Gradec, ki imajo poravnano članarino, BREZPLAČEN, za vse ostale je cena 90 EUR brez ddv.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.