Novo vodstvo OOZ Slovenj Gradec za mandatno obdobje 2019 - 2023

Novo vodstvo OOZ Slovenj Gradec za mandatno obdobje 2019 - 2023

Dne 28.11.2019, je novoizvoljena skupščina OOZ Slovenj Gradec na svoji ustanovni seji za predsednika OOZ Slovenj Gradec za mandatno obdobje 2019–2023 izvolila dosedanjega predsednika Meh Ivana.

 

Skupčina je potrdila upravni odbor v naslednji sestavi:

1. Bobek Vesna 
2. Breznik Daniel 
3. Kojzek Rudolf
4. Meh Ivan 
5. Murko - Hajtnik Cvetka 
6. Rožič Miroslava 
7. Rudl Gašper 
8. Temnikar Davorin 
9. Vižintin Aleš 
10. Založnik Simon 
 
 
in nadzorni odbor v sestavi:
 
1. Konečnik Vida - predsednica
2. Planinšek Nataša - član
3. Vodovnik Luka - član