Seminar Embalaža, odpadna embalaža in odpadki, 11.3.2020

Seminar Embalaža, odpadna embalaža in odpadki, 11.3.2020

Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v letu 2017 in 2018 so prinesle kar nekaj novosti tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc in poročanja.

Ste preverili ali imate obveznosti iz naslova spremembe zakonodaje o ravnanju z embalažo? Proizvajate izdelke, ki jih zapakirate, ste uvozniki ali pridobitelji embaliranega blaga za nadaljnjo prodajo ali lastne potrebe? V tem primeru ste zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje, ne glede na količine uporabljene embalaže. Na seminarju boste izvedeli več o obveznostih in načinih izpolnjevanja le teh. 

Odgovorili vam bomo na številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega ali sodite med embalerje (naredite izdelek in ga na mestu proizvodnje zapakirate v embalažo, npr.naredite pohištvo/kovinski izdelek oz. polizdelek, ga ovijete s folijo in položite na paleto), v katerih primerih moramo poročati za palete (povratne ali nepovratne)uporabljate servisno embalažo (embalaža, ki se uporablja na prodajnih mestih), kako je v primeru proizvodnje npr.živil z drugo blagovno znamko (čigave so v tem primeru obveznosti vezane na embalažo) kako je z uporabo in zaračunavanjem plastičnih nosilnih vrečk po 1.1.2019, zahteve za pridobitelje embaliranega blaga (primer: uvozimo surovine iz tujine in jih uporabimo v proizvodnji), kako vodimo evidence in napišemo poročilo.

Pogledali  bomo tudi zakonske zahteve, ki jih morate izpolnjevati kot povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava načrta gospodarjenja z odpadki, začasno shranjevanje odpadkov, ipd.)

Program:

Predavateljica:
mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev, …, piše pa tudi strokovne članke.

Termin in lokacija: Seminar je za člane OOZ SLOVENJ GRADEC BREZPLAČEN in bo v sredo, 11.3.2020, ob 10 uri, v  Mali dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem. 

Prijave na seminar zbiramo po e-pošti maja.savc@ozs.si najkasneje do ponedeljka, 09.03.2020.